”Efteruddannelse og dagtilbud under forandring. Daginstitutionspædagogers deltagelse i politisk initieret efter- og videreuddannelse i det omkalfatrede velfærdssamfund”. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.

Forfatter
Kornerup, I.
År
2011
ISBN
978-87-91387-49-4

Formål

Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan pædagoger, der arbejder i dagtilbud, skaber mening i arbejdsgiverinitierede efter- og videreuddannelser. Samtidig vil forfatteren undersøge, hvordan fænomenet efter- og videreuddannelse kan forstås i det neoliberale velfærdssamfund.

Resultat

I diskursanalysen vises det, at der under VK-regeringen fandt en udvikling sted, hvor dagtilbud blev transformeret fra at være et udviklingssted for børn til at være et velfærdstilbud til forældre om pasning af børn. Forfatteren giver også et billede af pædagogerne som en gruppe, der afhægtes og står udenfor deltagelse i forhold til moderniseringen af den offentlige sektor, idet de ikke er i stand til at tage de krav og fordringer om selvudfoldelse og omskiftelighed op. Forandringer fremstår ofte i uddannelsessammenhænge som et krav, hvorved faglig identitet og mening i praksisarbejdet sættes på en individuel prøve. Praksisforandringer og dermed meningsgenerering viser sig i analyserne som et identitetsarbejde, og da faglig identitet er forankret i pædagogisk praksis, er praksis også det sted, hvorfra mening i uddannelsessammenhængen genereres.

Design

Afhandlingen består af to analysedele. I den første del er foretaget en diskursanalyse af udgivelser fra den danske VK-regering (Venstre og Konservative) i perioden 2001 til 2008, hvorigennem dominerende diskurser er blevet beskrevet og fortolket. I den anden del har forfatteren foretaget observationer på efter- og videreuddannelsesforløb samt interviewet flere af deltagerne. Disse data er analyseret for at undersøge, hvordan pædagogerne skaber mening i deres efter- og videreuddannelsesforløb.

Referencer

Kornerup, I. (2011). ”Efteruddannelse og dagtilbud under forandring. Daginstitutionspædagogers deltagelse i politisk initieret efter- og videreuddannelse i det omkalfatrede velfærdssamfund”. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.

Opdragsgiver

Forskerskolen i Livslang Læring ved Roskilde Universitet og University College Capital