“The Making of the Ordinary Child in Preschool”.

Forfattere
Alasuutari, M.
Markström, A-M.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 517-535.
År
2011

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan pædagoger og forældre evaluerer børn, når de afholder forældresamtaler. Studiet undersøger, hvordan institutionel orden skaber ”det almindelige barn”, og hvordan pædagoger og forældre italesætter deres syn på og meninger om, hvordan børn er og bør være, når en institutionel orden skal opretholdes.

Resultat

Studiet viser, at den vigtigste forventning, der bliver stillet til børnene, er, at de bør være socialt kompetente. Denne forventning italesættes langt oftere end forventninger om uddannelse og læring. De institutionelle forventninger og krav, der stilles til børnene, varierer efter deres køn, og studiet viser, at når piger bryder med normerne, bliver det italesat i højere grad, end hvis en dreng gør det. Drenge, der bryder med normerne, tildeles først opmærksomhed, når deres adfærd opfattes som problematisk eller aggressiv.

Design

Studiet er baseret på 54 samtaler mellem pædagoger og finske og svenske forældre til i alt 62 børn. Alle samtaler er optaget på bånd af pædagogerne. Samtalerne mellem de svenske deltagere er indsamlet i otte dagtilbud i seks byer med 3.000 indbyggere i den mindste by og 160.000 indbyggere i den største. Samtalerne varer i gennemsnit en time, men varierer i længde fra 20 minutter til 1½ time. De 54 samtaler er transskriberet, og datamaterialet er analyseret ud fra en diskursanalytisk tilgang. Forfatterne tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tese om, at i interaktion mellem mennesker vil kulturelle og tilgængelige diskurser skabe og bestemme retning for handlinger, herunder kommunikation.

Referencer

Alasuutari, M. & Markström, A-M. (2011). “The Making of the Ordinary Child in Preschool”. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 517-535.

Opdragsgiver

uoplyst