”Pedagogers Arbete med Förskolebarns inflytande. En demokratididaktisk studie”.

Forfatter
Westlund, K.
Kilde
Malmö: Malmö högskola.
År
2011
ISBN
978-91-86295-17-2

Formål

Det overordnede formål med afhandlingen er at undersøge pædagogers arbejde med børns indflydelse. Mere specifikt er hensigten med afhandlingen at udføre en konkret beskrivelse af, hvordan pædagogerne arbejder med børnenes indflydelse, og på baggrund af denne beskrivelse at analysere og problematisere dette arbejde.

Resultat

Studiet viser konkrete eksempler på, hvordan pædagoger arbejder med børns indflydelse ved at lade børnene vælge aktiviteter og deltage i planlægningen af dem, vælge legekammerater, vælge, hvilke bøger der skal læses, ved indflydelse på løsninger af problemer og konflikter, samt tage ansvar for det fysiske miljø. Det er forfatterens hensigt, at studiet kan åbne op for diskussioner i dagtilbud om, hvordan der kan arbejdes med børns indflydelse. Afhandlingen bidrager med indsigter i, hvordan begrebet indflydelse forstås i dagtilbuddene, og hvordan denne forståelse virker ind på pædagogernes arbejde med indflydelse. Indflydelse forstås bredt set som et begreb, der omfatter delagtighed, deltagelse og ansvar. Pædagogernes arbejde med børnenes indflydelse sker dog i en stadig afvejning af frihed og styring.

Design

To afdelinger i ét dagtilbud blev valgt til studiet som følge af pædagogernes interesse for at arbejde med børns indflydelse. Forfatteren observerede aktiviteterne i dagtilbuddet og interviewede pædagogerne før og efter observationerne vedrørende deres forståelser af indflydelse i dagtilbuddet og for at høre deres tolkninger af forfatterens observationsnoter. Materialet blev analyseret ud fra de centrale temaer og i samspil med kritisk, relationel pædagogik.

Referencer

Westlund, K. (2011). ”Pedagogers Arbete med Förskolebarns inflytande. En demokratididaktisk studie”. Malmö: Malmö högskola.

Opdragsgiver

uoplyst