”Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager”.

Forfatter
Lunder, T.E.
Kilde
Bø i Telemark: Telemarksforskning.
År
2011
ISBN
978-82-7401-487-9

Formål

Formålet med undersøgelsen er at give nogle bud på, hvilke profitmuligheder der er i den private børnehavesektor, herunder hvorvidt muligheder for udbytte i dagtilbuddene er knyttet til bestemte ejerforhold eller andre kendetegn.

Resultat

Forfatteren tager en del forbehold for resultaterne og pointerer, at de opstillede bud på profitmuligheder skal ses i lyset af de anvendte metoder og analysetilgange, der ikke er anvendt før i analyser af profitmuligheder, samt af de forbehold, forfatteren tager. Det fremføres, at dagtilbud med profitmotiver i højere grad end dagtilbud uden profitmotiver genererer overskud på driften. Den private børnehavesektor har i gennemsnit solide overskud, men samtidig er variationen stor, idet nogle dagtilbud har store underskud, mens andre har store overskud. Særligt dagtilbud drevet som aktieselskaber og dagtilbud med eneejer giver størst overskud. Forfatteren finder, at den økonomiske gevinst ved en relativt lille reduktion i bemandingen kan være betydelig.

Design

Studiet baserer sig på oplysninger fra Statistisk Sentralbyrå i Norge. Datamaterialet består af tal fra 3.252 privatejede dagtilbud, der har indleveret et årsregnskab for 2010. Dette datamateriale analyseres med statistiske metoder, blandt andet regressionsanalyse.

Referencer

Lunder, T.E. (2011). ”Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager”. Bø i Telemark: Telemarksforskning.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet