Hva slags innsikt om barnets språk formidles i foreldresamtaler?

Forfatter
Aagre, W.
Kilde
I: Gjems, L. & Løkken, G. (red.): Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. 176-201.
År
2011
ISBN
9788202341862

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvad pædagoger tænker og siger om tre-fire-årige børns sproghandlinger inden for rammen af en forældresamtale, og hvilke former for fagsprog om sprog pædagogerne gør brug af i talen om børnenes sproglige færdigheder. Sproghandlinger henviser til sprogets kommunikative og sociale sider og dækker over forskellige kontekster for børns sprog. Det kan for eksempel være legesituationer i dagtilbuddet, hvor børn veksler mellem at tale og lytte i en samtale.

Resultat

Undersøgelsen viser, at der i forældresamtalerne bruges begrænset tid på at diskutere børnenes sproglige evner, eftersom gennemgang af rutinesituationer og andre temaer end sprog tager større plads. Det fremføres også, at pædagogerne sjældent udtaler sig i fagtermer om sprog, og at de har et ambivalent forhold til at tage et sådant vokabular i brug. Forfatteren konkluderer derfor, at de sprogrelaterede fagbegreber bør tildeles en mere central placering i dagtilbuddets fagdiskurs samt fungere som grundlag for observationer af daglige sproghandlinger.

Design

Det empiriske materiale i undersøgelsen udgøres af transskriptioner af interviews, der blev gennemført med pædagoger før og efter forældresamtaler omhandlende otte børn. Interviewene omhandlede spørgsmål vedrørende samtalen som helhed og spørgsmål vedrørende sproglige temaer.

Referencer

Aagre, W. (2011). ”Hva slags innsikt om barnets språk formidles i foreldresamtaler?”. I: Gjems, L. & Løkken, G. (red.): Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm. 176-201.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd