Children's collaborative encounters in pre-school.

Forfatter
Svinth, L.
Kilde
Early Child Development and Care 2012, 1-16.
År
2012

Formål

Studiet har til formål at undersøge børns forskellige samarbejdsformer i dagtilbud. Dernæst er det formålet at undersøge, hvordan de institutionelle krav påvirker børns samarbejde fra et læringsperspektiv. Opmærksomheden er særligt rettet mod udsatte børn, der er i perifere positioner.

Resultat

Studiet viser, at når kommunikationen mellem det pædagogiske personale og barnet fx er begrænset til instruktioner, er det svært at opretholde et symmetrisk og kollaborativt læringsmiljø. Ifølge studiet er det nødvendigt at udfordre det underliggende syn på læring. Den pædagogiske praksis synes at være drevet af uklar forståelse af læring, hvor fokus i den pædagogiske praksis er på dokumentation, resultater og voksenstyrede aktiviteter, hvorimod børnenes perspektiv og samarbejde tilsyneladende er skubbet i baggrunden. Studiet finder to hovedmønstre i børns samarbejde. Det første mønster angår, når børnenes interesser og engagement inden for en pædagogisk aktivitet spontant fører til et kollaborativt møde. Det andet mønster angår, når det pædagogiske personale mister kontrollen over en pædagogisk aktivitet og således åbner op for børnenes kollaborative møde. Kollaborative møder opstår af engagement, men det kollaborative møde i sig selv kan også føre til øget engagement. En undtagelse i dette mønster viser sig, når det pædagogiske personale begrænser mødet. Det ses yderligere, at børnenes forventninger og kompetencer ikke er værdsatte som læringsressourcer, og eftersom det pædagogiske personale ikke tager initiativ til kollaboration, er det særligt udsatte børn, der gør sig få erfaringer med samarbejde/kollaboration.

Design

Der er tale om et dansk kvalitativt, etnografisk studie, der gennem 11 måneder har observeret mellem tre og 14 børn i alderen tre til fem år i forbindelse med forskellige pædagogiske aktiviteter. Data er indsamlet ved hjælp af håndholdt kamera ved 24 forskellige lejligheder i to dagtilbud. Begge dagtilbud er placeret i områder med stor andel af børn med svag socioøkonomisk baggrund.

Referencer

Svinth, L. (2012). Children's collaborative encounters in pre-school. Early Child Development and Care 2012, 1-16.

Opdragsgiver

Egmont Fonden, Danmark