The Education and Care Divide: the role of the early childhood workforce in 15 European countries.

Forfattere
Van Laere, K.
Peeters, J.
Vandenbroeck, M.
Kilde
European Journal of Education 47(4), 527-541.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilken rolle assistenter og medhjælpere i dagtilbud har i 15 forskellige europæiske lande, samt at relatere deres rolle til den aktuelle debat om kvalitet i dagtilbud. Studiet giver et overblik over profilerne for assistenter og medhjælpere i dagtilbud i de 15 deltagende lande.

Resultat

Resultaterne af studiet viser, at i 13 ud af de 15 deltagende lande er assistenternes/medhjælpernes primære opgave at støtte pædagogerne i deres arbejde. Der er store variationer i, hvor stor en del af dagtilbudspersonalet assistenterne og medhjælperne udgør. Generelt set er deres ansvarsopgaver ikke underlagt politiske dokumenter eller offentlige regulativer, modsat pædagogernes opgaver og ansvarsområder. Sverige er ét af fem lande, der stiller særlige krav til kompetencer ved ansættelser af medhjælpere. I de to skandinaviske lande (Danmark og Sverige) har pædagogerne en socialpædagogisk rolle, der varetager både lærings- og omsorgsdimensioner. Studiet konkluderer, at danske og svenske medhjælpere dermed har en socialpædagogisk rolle, ved at de arbejder sammen med og under supervision af henholdsvis danske og svenske pædagoger. I Danmark, Sverige og Slovenien er medhjælpere tilknyttet fagforeninger og har egne arbejdsaftaler, dette modsat medhjælpere i de andre deltagende lande. I Danmark og Sverige er medhjælpere organiseret under fagforeningen for sundhedspersonale.

Design

I alt deltog 20 lokale eksperter fra de 15 deltagende lande som informanter i studiet. Disse lokale eksperter bidrog med data og informationer om officielle kompetencekrav for assistenter og medhjælpere samt andre offentlige regulativer relevante for projektet.

Referencer

Van Laere, K., Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2012). The Education and Care Divide: the role of the early childhood workforce in 15 European countries. European Journal of Education 47(4), 527-541.

Opdragsgiver

Studiet er del af CoRe-studiet (Competence Requirements in Early Childhood Education and Care), der gennemføres på opdrag af Europa-Kommissionen, afdelingen for uddannelse og kultur.