Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies.

Forfatter
Rescorla, L.A. et al.
Kilde
Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20(2), 68–81.
År
2012

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge de samfundsrelaterede effekter (såsom sprog og kultur) af pædagogers og læreres vurderinger af adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer blandt 10.521 børn i dagtilbud fra 15 forskellige lande. Derudover har studiet til formål at teste informantenigheden mellem forældre og pædagoger i disse vurderinger.

Resultat

Studiet viser, at mange af deltagerlandene havde relativt jævne scorer, til trods for sprogforskelle, kulturelle forskelle og andre karakteristika. Der var små alders- og kønsforskelle på tværs af landene. Rækkefølgen i rangeringerne af de undersøgte items i ”Caregiver–Teacher Report Form” var også ens på tværs af landene. I alle lande var forældrevurderingerne højere end pædagogvurderingerne. Landene var også meget ens i deres vurderinger af, hvilke problemområder der i gennemsnit blev vurderet højt og lavt. Inden for hvert land varierede informantenigheden i høj grad på tværs af børnene. Forskerne konkluderer, at man generelt set kan sige, at resultaterne på tværs af de 15 lande var meget ens.

Design

Vurderinger af pædagoger fra Danmark, Chile, Kina, Østrig, Tyskland, Island, Iran, Italien, Kosovo, Litauen, Holland, Portugal, Rumænien, Serbien og USA blev inkluderet som data i studiet. Vurderinger af 10.521 børn i alderen halvandet til fem år fra de 15 deltagerlande blev testet i skemaet ”Caregiver–Teacher Report Form”. For at undersøge informantenigheden mellem forældre og pædagoger blev et datasæt med parallelle vurderinger givet til forældre og pædagoger i alle lande undtagen Chile og Kosovo. Vurderinger af 7.380 børn indgik i udvalget.

Referencer

Rescorla, L.A. et al. (2012). Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20(2), 68–81.

Opdragsgiver

Research Center for Children, Youth and Families ved University of Vermont