The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens.

Forfattere
Reikerås, E.
Løge, I.K.
Knivsberg, A.
Kilde
International Journal of Early Childhood 44(1), 91-114.
År
2012

Formål

Studiet har til formål at undersøge, hvilke matematiske kompetencer der kommer til udtryk gennem leg og hverdagsaktiviteter hos 1.003 norske børn med en gennemsnitlig alder på ca. to og et halvt år (mellem 30 og 33 måneder).

Resultat

Resultaterne viser, at børnene har matematiske kompetencer inden for alle de observerede områder som fx at tælle og lægge sammen (fx opregning), geometri (fx former, rum, mønstre) og problemløsning (fx matematisk sprog). Der ses en stor spredning i scorerne for følgende underkategorier: tal og tælling, geometri samt problemløsning. Den største forskel ses i forbindelse med tal og tælling. I sammenligning med tidligere undersøgelser viser nærværende studie, at børnene scorer lavere på færdigheden i at bruge talord og i at recitere talsekvenser. Derimod scorer børnene højere på færdigheden i at lægge puslespil og følge instrukser, der indeholder spatiale ord, som fx at genkende geometriske betegnelser. Vurderingsmaterialet, der er brugt af pædagogerne til at identificere børnenes forskellige kompetencer, bedømmes af pædagogerne som et værdifuldt redskab, der kan anvendes i dagtilbud. Overordnet finder studiet, at resultaterne illustrerer og understreger dagtilbuddets udfordringer, som går på, at hvert barn skal gives muligheder for at kunne trives og udvikle sig.

Design

Der er tale om et norsk kvantitativt studie, der er del af en større multidisciplinær længdesnitsundersøgelse. Studiet præsenterer den første ud af fire målinger af børnenes matematiske færdigheder. Studiet har til formål at identificere tidlige udviklingsfaktorer, der senere kan hæmme eller fremme børnenes læse-, skrive- og regnefærdigheder. I nærværende studie indgår 1.003 småbørn og 513 mandlige og 490 kvindelige pædagoger. 16,5 % af børnene er flersprogede. Data er indsamlet ved hjælp af pædagogers observationer af børnenes leg og hverdagsaktiviteter i dagtilbuddet på baggrund af et specifikt vurderingsmateriale.

Referencer

Reikerås, E., Løge, I.K. & Knivsberg, A. (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. International Journal of Early Childhood 44(1), 91-114.

Opdragsgiver

Projektet er finansieret i et samarbejde mellem følgende instanser: Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune.