Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners' Perceptions and Practices Concerning Children's Risky Play.

Forfatter
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Child Care in Practice 18(1), 83-101.
År
2012

Formål

Studiet har til formål at undersøge, hvorledes personalet i et norsk dagtilbud med naturprofil kontra et almineligt dagtilbud evaluerer børnenes muligheder for ’risikofyldt leg’, samt hvorledes personalet evaluerer og håndterer ’risikofyldt leg’. På baggrund af tidligere studier karakteriserer forskeren risikofyldt leg som leg, der kan lede til fysiske skader, og som leg i højde og i fart, tumlelege, leg med brug af farligt værktøj eller det at nærme sig farer i omgivelserne og at fare vild.

Resultat

Studiet viser, at de deltagende pædagoger og medhjælpere giver lov til og støtter den risikofyldte leg. Børnene i begge dagtilbud har, ifølge de interviewede, adskillige muligheder for risikofyldt leg, hvor børnene tilbydes et rigt og varieret legemiljø. Muligheder i legemiljøet vægtes derfor højt. Der er fx store træer, varierende former for terræn, steder at lege skjul, steder at hoppe, hytter at klatre på og rutsjebaner, der alt sammen ses som vigtige for børns risikofyldte leg. De interviewede oplever sjældent, at børnene kommer ud for skader, omvendt har de den holdning, at risikofyldt leg er positivt for børnenes udvikling: Den forbedrer børnenes samlede udvikling og læring og bryder med hverdagens kedsommelighed ved at bidrage med spændende og sjove lege i hverdagen. Studiet viser endvidere, at den risikofyldte leg i dagtilbuddene håndteres gennem uskrevne regler og tavs viden om, hvad der er og ikke er tilladt i dagtilbuddet. Der er derfor ingen fælles regler for de ansatte og børnene. I forhold til, hvorledes risikofyldt leg vurderes, fortæller pædagogerne og pædagogmedhjælperne, at hver risikofyldt legesituation vurderes individuelt i forhold til børnenes kompetencer og risikobeherskelse.

Design

Dataindsamlingen bygger på interviews med syv pædagoger og pædagogmedhjælpere fra to dagtilbud, henholdsvis et almindeligt og et dagtilbud med naturprofil i en norsk kommune.

Referencer

Sandseter, E.B.H. (2012). Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners' Perceptions and Practices Concerning Children's Risky Play. Child Care in Practice 18(1), 83-101.

B Little, H., Sandseter, E.B.H. & Wyver, S. (2012). Early Childhood Teachers’ Beliefs about Children’s Risky Play in Australia and Norway. Contemporary Issues in Early Childhood 13(4), 300-316.

Sandseter, E.B.H., Little, H. & Wyver, S. (2012). Do Theory and Pedagogy Have an Impact on Provisions for Outdoor Learning? A Comparison of Approaches in Australia and Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 12(3), 167-182.

Opdragsgiver

uoplyst