On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education.

Forfatter
Dahlbeck, J.
Kilde
Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of Childhood, Learning and Didactics No. 2
År
2012
ISBN
978-91-86295-16-5

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan etiske principper bliver forstået og anvendt i pædagogiske sammenhænge. Studiet har et særligt fokus på dagtilbud og bæredygtig udvikling. Forskeren ønsker at diskutere sammenhænge mellem etiske principper og individuelle handlinger, samt hvordan disse sammenhænge kan siges at fungere som ramme for forståelsen og anvendelsen af etik i konkrete pædagogiske situationer. Derudover ønsker forfatteren at problematisere betingelserne for, hvordan etik forstås og anvendes ved at undersøge empiriske eksempler på forstyrrelser i relationen mellem etiske principper og dets individualisering.

Resultat

Studiet viser, at det pædagogiske værktøj Grön Flagg er et eksempel på, at der inden for normative rammer som menneskerettighederne finder begrænsninger sted. Disse begrænsninger består i, at barnet simplificeres til at være et abstrakt subjekt uden skelen til forskelligheder mellem børnene. Barnet vurderes følgelig ikke ud fra den historiske og geografiske kontekst, barnet befinder sig i. Der er forskellige måder, hvorpå et barn kan være barn på i forskellige tider og steder, og universelle rettigheder omfavner derfor ikke disse forskelligheder.

Design

Afhandlingen består af fire artikler. Artikel et og fire er relevante i nærværende dagtilbudskortlægning. I den første artikel analyserer forskerne dokumenteksempler fra det svenske pædagogiske værktøj Grön Flagg, som arbejder for en bæredygtig udvikling i dagtilbud og skoler. I den fjerde artikel drager forskeren pædagogiske konklusioner fra en filosofisk debat om vilkårene for læring baseret på to forskellige ontologiske positioner.

Referencer

Dahlbeck, J. (2012). On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of Childhood, Learning and Didactics No. 2

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet