Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap.

Forfatter
Fristorp, A.E.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Stockholm universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7447-507-4

Formål

Formålet med undersøgelsen er at beskrive og analysere udformningen af naturvidenskabelige læringsmiljøer, og hvordan børn i dagtilbud, børnehaveklasse og grundskole skaber mening ud fra de undervisningsmidler, som børnene tilbydes i naturvidenskabelige aktiviteter planlagt af pædagogerne/lærerne. Derudover sigter undersøgelsen mod at belyse, hvordan udformningen af læringsmiljøer og børns meningsdannelse kan fortolkes og forstås i form af læring. Forskeren ønsker specifikt at få svar få følgende fire spørgsmål: 1) På hvilken måde er det naturvidenskabelige læringsmiljø udformet i to forskellige dagtilbud? 2) Hvordan skaber børnene mening inden for denne læringssammenhæng? 3) Hvilke interaktionsmønstre kan identificeres både børn imellem og mellem børn og pædagoger i forbindelse med naturvidenskabelige aktiviteter? 4) Hvordan kan udformningen af læringsmiljøet og børns meningsdannelse tolkes og forstås?

Resultat

Resultaterne viser, at få børn deltager i de naturvidenskabelige læringssammenhænge, antallet af børn i de tre undersøgte børnegrupper taget i betragtning. Studiet viser endvidere, at overordnede, organisatoriske principper, såsom hvor gamle børnene er, uanset om de vælger at deltage eller ej, og deres egne personlige interesser, er afgørende for børns deltagelse i og meningsdannelse i forbindelse med naturvidenskab. En klar, formel indramning af naturvidenskabelige læringssammenhænge kan være knyttet til en naturvidenskabelig diskurs, der er i overensstemmelse med målene for de naturvidenskabelige aktiviteter. Resultaterne viser også, at børn skaber repræsentationer – både individuelt og i fællesskab – på nye eller anderledes måder. Børnenes verbale udtryk, som svarede til den respons, der var forventet af pædagogerne, var meget værdsat og blev anerkendt som knowhow. Ifølge forfatteren betyder dette imidlertid, at der er fare for, at mange af de potentielle betydninger, der findes i børns meningsdannelse i naturvidenskaben, bliver overset. Et andet vigtigt resultat er, at børnene udformede deres læringsforløb og indrammede naturvidenskabelige fænomener på måder, som pædagogerne ikke forventede. Dette viser børns egen vidensproduktion og opmuntring til at engagere sig i de naturvidenskabelige aktiviteter.

Design

Undersøgelsen er baseret på videoobservationer af tre grupper af børn fra to dagtilbud og en skole i forskellige kommuner. De tre grupper består af henholdsvis 19 børn (i dagtilbud), 19 børn (i dagtilbud) og 14 børn (i en børnehaveklasse). Fire pædagoger har ligeledes deltaget i undersøgelsen. Inden for de tre grupper af børn har forskeren observeret nogle børn mere eksklusivt end andre. I alt deltog 27 børn i en mikroanalyse af samspillet mellem henholdsvis børn og børn og børn og pædagoger. Videoobservationerne er transskriberet og analyseret ud fra en teoretisk referenceramme, som er hentet fra multimodalt og designorienteret teori med fokus på den kreative dimension af læring og detaljerede aspekter af, hvordan læring finder sted.

Referencer

Fristorp, A.E. (2012). Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap. Ph.d.-afhandling. Stockholms universitet.

Opdragsgiver

uoplyst