Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom.

Forfatter
Bjørgen, K.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-15.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan norske femårige børn forholder sig til kropslig, fysisk leg i dagtilbuddets udeareal. Forskeren ønsker specifikt at få svar på følgende fire spørgsmål: 1) Hvilke kropslige erfaringer har femårige børn med bevægelsesleg i dagtilbuddets udeareal? 2) Hvilken type bevægelsesleg foretrækker femårige i dagtilbuddets udeareal – og hvorfor? 3) Hvilke kropslige erfaringer har børn med forskellige typer bevægelsesleg? 4) Hvordan oplever børnene de voksnes roller i udearealet? Forskeren ønsker at undersøge, hvordan børnenes erfaringer kan bidrage til at påvirke tilrettelæggelse for bevægelsesleg, i forhold til både personalets rolle og miljømæssige forhold.

Resultat

Studiet viser, at de fleste af de i alt 36 børn fortrækker at lege udenfor fremfor indenfor på grund af begrænsninger med hensyn til kropslig udfoldelse og stemmebrug indenfor. Udenfor må børnene gerne råbe, skrige, løbe og hoppe. På spørgsmål om, hvilke aktiviteter de foretrækker at beskæftige sig med udenfor, svarede børnene, at dette var afhængigt af sæsonen. Om vinteren foretrækker mange at kælke eller stå på ski, men om sommeren er det fodbold, cykling, klatring, løb og det at plukke blomster, der bliver fremhævet som foretrukne aktiviteter. Årsagerne til, at børnene er glade for disse aktiviteter, beskrives blandt andet ved, at de er glade for bevægelserne, farten og spændingen. Børnene giver meget præcise sproglige beskrivelser af deres kropslige erfaringer med, hvordan det føles, når de er aktive og leger. For eksempel beskriver de, at når de hopper på trampolin, kan de mærke hjertet slå, og at det føles, som om de flyver ud i verdensrummet. Dette viser, ifølge forskeren, at børnene er opmærksomme på, hvad der sker i kroppen, når de er aktive. På spørgsmål om, hvorvidt de voksne godt kan lide at lege, svarede de fleste af børnene, at voksne ikke ved, hvordan man leger, og studiet viser, at børnene ikke har mange erfaringer med udendørsleg sammen med voksne. Det kommer alligevel frem i studiet, at når de voksne leger med børnene udenfor, sætter børnene stor pris på at lege sammen med dem.

Design

I alt deltog 36 norske femårige børn, 18 drenge og 18 piger, i studiet. Børnene blev udvalgt fra seks forskellige dagtilbud. Forskeren interviewede børnene i grupper på tre, og hvert enkelt interview varede mellem 30 og 45 minutter. Interviewene blev videofilmet. Derudover havde forskeren en samtale med lederne i de seks udvalgte dagtilbud for at få information om dagtilbuddets udeareal og fysiske miljømæssige muligheder. Studiet har et fænomenologisk perspektiv og ønsker derfor at fremhæve børnenes oplevelser og erfaringer og forstå disse som meningsfulde, konkrete relationer ud fra erfaringer i bestemte situationer i specifikke kontekster.

Referencer

Bjørgen, K. (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-15.

Opdragsgiver

uoplyst