Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text.

Forfatter
Ärlemalm-Hagsér, E.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-21.
År
2012

Formål

Med fokus på barnets muligheder for deltagelse og medindflydelse i dagtilbud er det formålet at undersøge, hvordan ”uddannelse for holdbar udvikling” kommunikeres og praktiseres i 18 svenske dagtilbud.

Resultat

Med udgangspunkt i en certificering for holdbar udvikling har dagtilbuddene fokus på bl.a. lighed, sundhed og miljø. Undersøgelsen viser, at dagtilbuddene fremstiller en pædagogik om holdbar udvikling med fokus på forskellige logikker. Den ene logik er barnet med rettigheder i forhold til at udtrykke sine tanker og ideer samt påvirke dagligdagens indhold. Den anden logik er barnet i forhold til, at det skal være deltagende og opmærksomt på aktiviteter, som pædagogerne igangsætter. Undersøgelsen viser, at barnet som deltagende fylder mest i institutionernes fremstilling, mens barnet som medbestemmende og influerende på dagligdagen fylder mindst.

Design

I november 2009 ansøgte 64 svenske dagtilbud ”Skolverket” om en certificering for uddannelse for holdbar udvikling (Skola för hållbar utveckling). 18 af de pågældende 64 ansøgninger er blevet udvalgt og indgår som empirisk materiale i undersøgelsen. Ansøgningerne skulle bl.a. inkludere en beskrivelse af pædagogisk indhold med fokus på børns læring eller deltagelse med det formål at lære om holdbar udvikling. I analysen af data fokuseres på ansøgningernes vidensindhold i forhold til, hvordan de betegner den pædagogiske praksis knyttet til holdbar udvikling. Med tolkning af data tager undersøgelsen udgangspunkt i en række begreber fra Habermas’ teori om system, livsverden og kommunikation. Det empiriske materiale tolkes i temaer knyttet til henholdsvis deltagelse og medindflydelse.

Referencer

Ärlemalm-Hagsér, E. (2012). Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-21.

Opdragsgiver

uoplyst