Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger.

Forfattere
Lissau, I; Hesse
U; Juhl, M; Davidsen
Kilde
København: Statens Institut for Folkesundhed.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at beskrive og evaluere madordninger og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger i perioden 1999-2004. Endvidere er formålet at belyse sammenhængen mellem en kostpolitik og udbuddet af mad- og drikkevarer samt sammenhængen mellem en formuleret bevægelsespolitik vedrørende fysisk aktivitet og institutionernes praksis i forhold til fysisk aktivitet.

Resultat

Undersøgelsen viser at andelen af skoler og skolefritidsordninger der har en skriftligt formuleret kostpolitik, steg markant i perioden 1999-2004. En formuleret kostpolitik synes at medføre et sundere udbud af mad- og drikkevarer i børnehaver og skoler samt i mere beskeden grad i skolefritidsordninger. Videre viser undersøgelsen at udbuddet af sunde mad- og drikkevarer generelt voksede i perioden 1999-2004, mens udbuddet af mindre sunde mad- og drikkevarer mindskedes i skoler og skolefritidsordninger. Mere end dobbelt så mange børnehaver og skolefritidsordninger som skoler havde i 2004 en nedskreven bevægelsespolitik. Der var i undersøgelsen ikke en entydig sammenhæng mellem en skriftligt formuleret bevægelsespolitik og omfanget af fysisk aktivitet i institutionerne. Undersøgelsen konkluderer at ordninger der omfatter mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger, er forbedret fra 1999-2004.

Design

For den andel af forskningen der angår børnehaver, består datagrundlaget af spørgeskemaer omdelt i 683 danske børnehaver med en svarprocent på 74 blandt de adspurgte og spørgeskemaer fra 347 danske skolefritidsordninger/fritidshjem svarende til 67 % af de adspurgte.

Referencer

Lissau, I; Hesse, U; Juhl, M; Davidsen, M . (2006). Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger. København: Statens Institut for Folkesundhed.

Opdragsgiver

Undersøgelsen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og delvist finansieret af Sundhedsstyrelsen i Danmark.