Skal vi lege? Leg, identitet og fællesskaber i børnehaven.

Forfatter
Winther-Lindqvist, D.A.
Kilde
København: Frydenlund.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns lege, herunder hvorfor lege er vigtige for børns hverdagsliv i børnehaven. Bogen introducerer psykologiske legeteorier vedrørende magtspil, rollespil og ligeværdighed og forholdet mellem børns reale og symbolske identitet i legen. På baggrund af dette præsenteres teorien om fantasigruppeleg.

Resultat

Det konkluderes at legen ikke kun er sjov og uproblematisk for børnene, men også er en alvorlig aktivitet, da den påvirker deres relationer, identitet og fællesskab. Der gives bud på hvordan teorien om fantasigruppeleg skal benyttes i en pædagogisk praksis. Gruppeperspektivet på legen er frugtbart i forhold til legens mere alvorlige sider. Børnene viser sig for hinanden som virkelige mennesker når de leger igennem roller og centrumnære og perifere positioner. Regisfærens forhandlinger, magtspil og indflydelser er en medrivende del af legen for børnene fordi de genkender og opdager aspekter af den sociale identitet. Det gør de fordi en real identitet træder ind i legen og er virksom i alle legens sfærer, mest tydeligt i regi- og realsfæren. Børnene vil gerne anerkendes og genkendes som værdige og værdsatte medspillere i fællesskabet.

Design

Dataindsamlingen består af 100 timers observationer i en børnehave i københavnsområdet med ca. 60 børn samt af samtaler med børn. Analysen bygger på 41 eksempler på fantasigruppelege.

Referencer

Winther-Lindqvist, D.A. (2006). Skal vi lege? Leg, identitet og fællesskaber i børnehaven. København: Frydenlund.

Opdragsgiver

Ikke oplyst