Öppen förskolas utveckling. En studie av perioden 1980-2005.

Forfatter
Skolverket
År
2006

Formål

Fokus i dette studie er på åbne daginstitutioner. Den åbne daginstitution er en institutionstype der henvender sig til de børn som ikke er indskrevet i den almindelige daginstitution. Siden begyndelsen af 1990’erne er mange åbne daginstitutioner blevet nedlagt. Mellem 1994-2004 mindskedes antallet fra 1.340 til knap 450. Denne rapport har til formål at undersøge årsagerne til dette. Formålet med studiet kan inddeles i tre dele: 1) gennemgang af officiel statistik vedrørende de åbne daginstitutioners udvikling fra 1980 og frem, herunder åbningstider, personaleantal og omkostninger, 2) rundspørge til kommuner omhandlende vilkår for organisering af de åbne daginstitutioner og motiver for nedlæggelsen af disse og 3) casestudie af daginstitutionernes organisering samt kommunens og brugernes holdning til de åbne daginstitutioner.

Resultat

Ifølge rundspørgen har hver tredje kommune nedlagt åbne daginstitutioner i perioden 2000-2005. Ifølge rundspørgen afvikledes sammenlagt 309 institutioner i perioden, heraf de fleste i 2003. Mindre end halvdelen af de kommuner som har afviklet åbne daginstitutioner i 2000-2005, har udarbejdet konsekvensudredninger forud for beslutningen om at nedlægge en åben daginstitution. De tre storbyer Stockholm, Gøteborg og Malmø har alle afviklet åbne daginstitutioner i perioden. I Gøteborg forklares nedlæggelserne med at kommunen ikke har råd til at beholde institutionerne. I Malmø forklares de med en faldende efterspørgsel. I Malmø har kun én kommune udarbejdet en konsekvensudredning. I Stockholm og Gøteborg forekommer konsekvensudredninger oftere.

Design

Samtlige kommuner i Sverige besvarede rundspørgen. Endvidere er tre casestudier foretaget i tre åbne daginstitutioner i stockholmsområdet, hvoraf to er organiserede i familiecentre. Interviewene er foretaget med institutionsansvarlige og i to tilfælde med den forvaltningsansvarlige.

Referencer

Skolverket (2006). Öppen förskolas utveckling. En studie av perioden 1980-2005. Stockholm: Skolverket.

Opdragsgiver

Den svenske regering