Kritisk granskning av förändringsarbete inom Norrmalms kommunala förskolor: En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Forfatter
Pajuluoma, Viktoria; Sporrong
Kilde
Stockholm: Lärarhögskolan.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvordan pædagoger i bydelen Norrmalm oplever overgangen til en Reggio Emilia-inspireret arbejdsform. Studiet gennemgår grundprincipperne i Reggio Emilia-filosofien som indebærer inddragelse af: 1) børneperspektiv, 2) pædagogisk dokumentation, 3) temabaseret arbejde, 4) projektbaseret arbejde, 5) det pædagogiske år, 6) det kompetente barn og 7) demokrati og delagtighed. I forlængelse af dette undersøges i hvor høj grad pædagogerne har været delagtiggjort i overgangen til den nye arbejdsform, og hvad deres holdninger til Reggio Emilia-filosofien er.

Resultat

Pædagogerne mener at overgangen til den Reggio Emilia-inspirerede arbejdsform har været sjov og udfordrende, men at opstartsfasen var svær. Reggio Emilia-arbejdsformen har betydet at pædagogernes barnesyn har fået nyt indhold, og at de fokuserer på det pædagogiske indemiljø.

Design

I undersøgelsen er der interviewet fem uddannede pædagoger.

Referencer

Pajuluoma, Viktoria; Sporrong, Therese. (2006). Kritisk granskning av förändringsarbete inom Norrmalms kommunala förskolor: En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola. Stockholm: Lärarhögskolan.

Opdragsgiver

Ikke oplyst