Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område.

Forfatter
Lunneblad, J.
Kilde
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2006

Formål

Studiet har til formål at skabe en bred forståelse af den flerkulturelle børnehave som fænomen og tydeliggøre den kompleksitet og de processer som findes dels inden for børnehaven og dels uden for børnehaven i form af nærområdet og samfundet. Studiet vil i den optik undersøge hvordan pædagoger forholder sig til og håndterer flerkulturelle arbejdsopgaver i en multikulturel børnehave. Videre ønsker studiet at undersøge hvilke identifikationsmuligheder børn i en multikulturel børnehave tilbydes, og hvordan disse italesættes.

Resultat

Undersøgelsen viser at arbejdet med sprog og kultur bliver et spørgsmål om at håndtere situationer hvor børn er udsat. Resultaterne viser at pædagogerne typisk relaterer det flerkulturelle arbejde til de børn som har en anden etnisk baggrund end svensk. På den måde gør pædagogerne det multikulturelle arbejde til et mål for ’de andre børn’ i stedet for et mål for hele børnegruppen. I relation til hele børnegruppen lægger pædagogerne til gengæld stor vægt på fortællinger om lighed og på at de behandler alle børn ens. På denne måde bliver den kulturelle baggrund ikke en mulig identitet for barnet, da den usynliggøres i det pædagogiske arbejde med hele børnegruppen.

Design

Dataindsamlingen består af feltnotater, observationer og samtaler i en daginstitution med 19 børn hvor størstedelen af forældre, børn og pædagoger har en udenlandsk baggrund. Endvidere er der gennemført interview med to forældre, en kommunalt ansat og et ikke oplyst antal pædagoger.

Referencer

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Opdragsgiver

Ikke oplyst