Föräldraidentiteter i livsberättelser.

Forfatter
Karlsson, M.
Kilde
-Acta Universitatis Upsaliensis-
År
2006

Formål

Afhandlingens overordnede formål er at bidrage til øget forståelse af forældres relationer til daginstitutioner ved at analysere forældres livshistoriefortællinger. Afhandlingen afdækker tre undersøgelsesspørgsmål: 1) ’Hvilke forældreidentiteter træder frem i forældrenes fortællinger om mødet med og relationer til daginstitutioner/personale?’ 2) ’Hvilke konstruktioner af daginstitutioner, personale, andre forældre, barn og barndom skaber vilkårene for disse forældreidentiteter?’ 3) ’Hvordan bidrager disse forældreidentiteter til en forståelse af relationer mellem forældre og daginstitutioner som en del af socialt og kulturelt situerede og strukturerede samfundsmæssige processer?’

Resultat

Overordnet konkluderer studiet at forholdet mellem forældre og daginstitution skal forstås dynamisk, hvilket vil sige at når samfundet ændrer sig, ændrer relationen mellem disse to sig også. De dominerende diskurser i dagens dagtilbud er 1. amatør-ekspert, hvor dagtilbudspersonalet ses som ekspert og forældrene som amatører, 2. samarbejdende partnere hvor forældre og personale ses som lige (men som kritiseres for at overse magtstrukturer) og 3. leverandør-aftager hvor dagtilbuddet ses i en konsumdiskurs med forældrene som indkøbsbevidst handlende. Resultaterne fra interviewene viser at dominerende diskurser i relationen mellem forældre og daginstitutioner har en tendens til at konstruere forældre som en homogen gruppe og herigennem skjule forskelle som køn, social klasse, etnicitet, alder, samt forældres forskellige konstruktioner af barn og barndom, oplevelse af relevante strukturer og disses indflydelse på relationen mellem forældre og daginstitutioner. I sidste ende betyder det at det ikke er tydeligt at pædagoger og forældre har en fælles ansvar omkring institutionaliseringen af barndommen.

Design

Seks forældre er interviewet med udgangspunkt i tematiske livshistoriesamtaler. Livshistorierne analyseres med udgangspunkt i diskurser vedrørende forholdet mellem forældre og daginstitution.

Referencer

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Opdragsgiver

Ikke oplyst