Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen.

Forfatter
Sivertsen, K.
Kilde
Tromsø: Høgskolen i Tromsø.
År
2006

Formål

Projektets formål er at skabe forståelse for hvilke processer i daginstitutioner og i uddannelsesinstitutioner som kan bidrage til udviklingsarbejde generelt og til konkrete tiltag som dokumentation, vurdering og refleksion i det daglige arbejde i daginstitutionen.

Resultat

Resultaterne viser at personalet har haft stor gavn af at deltage i aktionsforskningsprojektet. Alle har haft mulighed for at give deres mening til kende, hvilket har ført til at personalet er blevet sikrere på sig selv og hinanden i forhold til faglige spørgsmål. De to daginstitutioner har forskellige opfattelser af hvor langt de er kommet i arbejdet med at fremme dokumentation, vurdering og refleksion i hverdagen, men i begge børnehaver blev det erfaret at en konkretisering af målene medvirkede til at gøre vurderingsarbejdet nemmere, ligesom det gav en tydeligere fordeling af ansvaret i personalegruppen. Projektet viser at dialog er en forudsætning for vurderingsarbejde, hvilket kræver både tid og tryghed i forbindelse med de forskellige refleksions- og læringsprocesser. Desuden peges der på at forældre også bør få mulighed for at komme med deres synspunkter.

Design

To daginstitutioner og i alt 18 pædagoger og pædagogmedhjælpere deltager i aktionsforskningsprojektet hvis forskningsmæssige tilgang inkluderer observation, dialog og interview.

Referencer

Sivertsen, K. (2006). Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen. Tromsø: Høgskolen i Tromsø.

Opdragsgiver

Ikke oplyst