Små børns perspektiver på inklusion – et bidrag til forståelsen af ‘barn med handicaps’ betingelser for udvikling af rådighed i ressourcebørnehuse

Forfatter
Bendix-Olsen, K.
Kilde
Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.
År
2019

Formål

Denne afhandling udforsker inkluderingen af "børn med handicap" som en historisk og samfundsmæssig problemstilling fra et analytisk børneperspektiv. Problemstilling: Hvordan stiller specialbørnehavernes (ressourcebørnehuse) inklusionsarrangementer betingelser for "børn med handicap" med hensyn til deres udvikling af deltagelse og rådighed over hverdagen i småbørnsafdelingen (vuggestuen) frem til overgangen til en stor afdeling (børnehaven)?

Resultat

Forfatteren problematiserer en historisk frembragt og binært bundet forståelsesramme for "børn med handicap" versus "almindelige børn" for at se på, om/hvordan en sådan forståelsesramme bidrager til at opretholde en segregerende og kompensatorisk håndtering af inkludering rettet mod "de specielle". I situationer, hvor det, der ofte omtales som "funktionsnedsættelsen", bliver gjort til genstand for programmatisk træning eller instrumentale omsorgshandlinger, ser det ud til, at de personlige bevæggrunde for "børn med handicap" falder uden for personalets professionelle blik.

Arbejdsfordelingen mellem almen- og specialpædagogik og den praksisdualisme, som denne medfører, bygger ifølge forfatteren på forestillingen om "den generiske krop", hvilket får segregerende betydning for "børn med handicap". En mulig vej ud af dette er, at disse børn mødes som de subjektive variationer af den menneskelige krop, som de reelt set er, hvilket alle vores kroppe er levende beviser på. Forfatteren argumenterer dermed for, at også "børn med handicap" skal omfattes inden for "det almene" og ikke udskilles som noget specielt. 

Design

Empirien er indsamlet ved hjælp af observationer, beskrivelser fra feltnotater og interviews over en periode på 60 dage.

Referencer

Bendix-Olsen, K. (2019). "Små børns perspektiver på inklusion – et bidrag til forståelsen af ‘barn med handicaps’ betingelser for udvikling af rådighed i ressourcebørnehuse". Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.

Opdragsgiver

Ikke opgivet