Special Needs Education in Light of the Inclusion Principle: An Exploratory Study of Special Needs Education Practice in Belarusian and Norwegian Preschools

Forfatter
Hannås, B. M., & Hanssen, N. B.
Kilde
European Journal of Special Needs Education 31(4), 520-534.
År
2016
ISBN
29255305

Formål

Studiet undersøger mulige sammenhænge mellem et øget fokus på inklusion og specialpædagogisk praksis (special needs education practice) i dagtilbud. Det undersøges, hvordan medarbejdere i dagtilbud oplever og beskriver deres egen praksis og dagtilbuddets specialpædagogiske praksis med børn med sproglige vanskeligheder (language difficulties) såsom udtalevanskeligheder.

Resultat

Medarbejderne oplever, at de havde begrænsede kompetencer til at arbejde med børn med sproglige vanskeligheder, og at de ikke får tilfredsstillende specialpædagogisk oplæring fra eksterne professionelle til at opnå et tilfredsstillende kompetenceniveau. Medarbejderne beskrev, at de føler sig magtesløse med hensyn til at kunne hjælpe de inkluderede børn med sproglige vanskeligheder, og de udtrykker en dalende motivation til at fortsætte arbejdet med disse børn.

Forfatterne konkluderer, at udfordringerne påvirker medarbejdernes selvforståelse således, at deres oplevelse af begrænsede kompetencer påvirker deres tillid til at kunne løse deres arbejdsopgaver. Forfatterne konkluderer også, at der er behov for supervision og vejledning fra eksterne professionelle, der kunne hjælpe medarbejderne til et højere kompetenceniveau. Det understreges, at supervision utilsigtet kan påvirke medarbejderne negativt, hvis de oplever supervisionen som en kritik af deres nuværende måde at arbejde på.

Design

Forskningsprojektet fokuserede på både hviderussiske og norske dagtilbud, men der refereres her kun til den norske del af studiet.

Data bestod af individuelle interview med fem dagtilbudsmedarbejdere (preschool teachers and assistants) fra fem forskellige dagtilbud. Dagtilbuddene var alle offentlige og omfattede mellem 26 og 120 børn. Alle medarbejdere arbejdede med børn med specialpædagogiske behov og sproglige vanskeligheder, som var inkluderet i offentlige dagtilbud.

Referencer

Hannås, B. M., & Hanssen, N. B. (2016). Special Needs Education in Light of the Inclusion Principle: An Exploratory Study of Special Needs Education Practice in Belarusian and Norwegian Preschools. European Journal of Special Needs Education 31(4), 520-534.

Opdragsgiver

Uoplyst