Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena

Forfatter
Granrusten, P.T.
Kilde
Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 234-251. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924220

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan ledere (styrere) forstår begrebet strategisk ledelse, og hvad deres strategiske fokus er i ledelsen af dagtilbuddet som læringsarena. Det strategiske fokus kan fx være, at lederen har fokus på maden i børnehaven.

Resultat

Overordnet finder forfatteren, at der er forskel på informanternes bevidsthed med hensyn til begreberne strategi og strategisk ledelse. Når informanterne bliver spurgt om deres strategiske ledelse, svarer de fleste meget generelt og ikke specielt konkret. Lederne udtrykker generelt usikkerhed om, hvordan strategisk ledelse skal kædes sammen med deres ledelse i dagtilbuddet. Flere af ledernes svar viser, at de arbejder bevidst med strategisk ledelse, men de bruger ikke begrebet ”strategisk ledelse” i deres fortælling om deres arbejde. Forfatteren tolker dette som et udtryk for, at lederne ikke bruger begrebet strategisk ledelse i deres daglige sprog, og at de sjældent diskuterer strategi i dagtilbuddet som læringsarena.

Hvad der opfattes som strategisk ledelse, varierer også meget blandt lederne. Lederne nævner ofte, at de arbejder på at få ressourcer til dagtilbuddet, hvilket er en vigtig del af deres ledelsesfokus. Lederne fokuserer også på at udvikle dagtilbuddets og personalets kompetence til at skabe gode læringsarenaer for børn. Med undtagelse af de to største private dagtilbud er der begrænset fokus på markedsstrategier og at ”sælge” sine dagtilbudspladser.

Studiet viser, at strategisk ledelse foregår sammen med og gennem de pædagogiske ledere. Lederne bruger tid på at udvikle velfungerende lederteams i de større dagtilbud ved fx at give de pædagogiske ledere gode arbejdsforhold og de rette kompetencer. Forfatteren tolker dette som et udtryk for, at lederne leder nedad, indad og på tværs i dagtilbuddet igennem netværk. Netværk blev ofte brugt aktivt af lederne både inden for det enkelte dagtilbud og på tværs af flere dagtilbud. Netværket bruges både som strategi for at søge om økonomiske midler til kursus- og kompetenceudvikling og som værktøj til at organisere tiltagene for at få størst muligt udbytte af de tildelte ressourcer.

Design

Studiet er en del af en antologi. Datamaterialet består af 16 interview med ledere af dagtilbud i tre forskellige kommuner. I interviewene blev informanterne direkte spurgt om deres strategiske ledelse. Spørgsmål med udtrykket ”langsigtet planlægning” blev benyttet for at få informanterne til at snakke om strategier for strategisk ledelse.

Referencer

Granrusten, P.T. (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 234-251. Oslo: Universitetsforlaget.

Opdragsgiver

Norges Forskningsråd