Teachers’ and children’s use of words during early childhood STEM teaching supported by robotics.

Forfatter
Fridberg, M., Redfors, A.
År
2021

Formål

Studiet undersøger, hvilke ord der bruges af pædagoger og børn under aktiviteter inden for temaerne videnskab, teknologi og matematik, forkortet på engelsk til STEM (Science, technology, engineering and mathematics) i fem forskellige daginstitutioner i Sverige. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner pædagogers og børns brug af ord under STEM-undervisning støttet av robotteknologi, med og uden robotter?

Resultat

Resultaterne fremhæver, hvordan digital programmering og brug af robotter kan fremme en mere alsidig brug af robot-ord sammenlignet med analog programmering uden robotter. Forskerne fandt også ud af, at brugen af et præcist, dekontekstualiseret sprog fra pædagogernes side, så ud til at stimulere børnenes brug af ord relateret til STEM og læringsmålene.

Design

16 børn og fem pædagoger fra fem daginstitutioner i mellemstore byer i Sverige deltog i studiet. Dataindsamlingen blev foretaget via videoobservationer.

Referencer

Fridberg, M., & Redfors, A. (2021). “Teachers’ and children’s use of words during early childhood STEM teaching supported by robotics”. International Journal of Early Years Education. DOI: 10.1080/09669760.2021.1892599.

Opdragsgiver

Erasmus +, EU