Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys

Forfatter
Zambrana, I. M., Dearing, E., Nærde, A., & Zachrisson, H. D.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 24 (6), 793-806.
År
2016
ISBN
27413588

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem børns tid i dagtilbud (antal år) i løbet af deres første fire leveår og børns sproglige færdigheder, når de fylder 4 år.

Resultat

Forfatterne finder, at de drenge, der havde opholdt sig længst tid i dagtilbud i 4-årsalderen, havde bedre sproglige færdigheder end de drenge, der havde opholdt sig kortere tid i dagtilbud. Forfatterne vurderer, at den positive effekt af tid i dagtilbuddet for drenge med længst tid i dagtilbud kan relateres til kønsmæssige forskelle i børns dagtilbudsparathed og følsomhed over for miljømæssige input. Dog peger resultaterne også på, at lighederne mellem drenge og piger er større end forskellene, eftersom der er større spredning i børnenes sproglige evner inden for henholdsvis drenge- og pigegruppen end mellem de to grupper.

Design

Studiet anvender data fra det longitudinelle studie BONDS (Behavioural Outlook Norwegian Developmental Study, Barns Sosiale Utvikling) og består af informationer omi alt 1157 børn. Informationer om børnenes tid i dagtilbud blev indsamlet, da børnene var henholdsvis 2, 3 og 4 år gamle. Derudover blev børnenes sproglige færdigheder målt, da de blev 4 år. Data om forskellige baggrundsvariable såsom forældrenes uddannelsesbaggrund og jobstatus samt moderens mentale helbred blev indsamlet i to interviews med forældrene, da børnene var henholdsvis seks måneder og 1 år gamle.

Referencer

Zambrana, I. M., Dearing, E., Nærde, A., & Zachrisson, H. D. (2016). Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys. European Early Childhood Education Research Journal 24 (6), 793-806.

Zachrisson, H.D., Dearing, E., Zambrana, I.M., Nærde, A. (2014). ”Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage. Foreløpige resultater fra forskningsprojektet Barns sociale utvikling.” Rapport til Utdanningsdirektoratet. Oslo: Atferdssenteret.

Opdragsgiver

Uoplyst