Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral development

Forfatter
Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge A. I. H.
Kilde
Journal of Environmental Psychology 52, 69-80.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem tid tilbragt udendørs i dagtilbuddet og børns kognitive og adfærdsmæssige udvikling i dagtilbudsalderen og 1. klasse.

Resultat

Den statistiske analyse peger på, at der er en sammenhæng mellem mindre tid tilbragt udendørs og symptomer på uopmærksomhed og hyperaktivitet, baseret på pædagogvurderinger. Denne sammenhæng er stærkest i 5-6-årsalderen og aftager, når barnet begynder i skole. Videre viser resultaterne, at der er en positiv sammenhæng mellem tid tilbragt udendørs og børns opmærksomhed, målt gennem den kognitive test. Denne sammenhæng er også stærkest i 5-6-årsalderen og er aftagende ved 7-årsalderen. Forfatterne vurderer, at resultatet, som viser, at flere daglige timer tilbragt udenfor hænger sammen med en mindre forekomst af symptomer på uopmærksomhed og hyperaktivitet og bedre testresultater, indikerer en positiv sammenhæng mellem udendørsaktivitet i dagtilbud og børns kognitive og adfærdsmæssige udvikling.

Design

Forfatterne anvender et longitudinelt design, hvor 562 dagtilbudsbørn følges fra 2006 til 2009 med årlig dataindsamling i 28 dagtilbud og 13 grundskoler i to norske kommuner. De deltagende børn er mellem 3-7 år, hvor de i 7-årsalderen befinder sig i slutningen af 1. klasse. Datamaterialet er indsamlet ved hjælp af kognitive tests af børnene, forældre- og pædagogvurderinger af børnenes personlighed og adfærd og interviews med dagtilbudsledere (med henblik på at indsamle information om de deltagende dagtilbud). Den kognitive test af børnene består af en individuel opmærksomhedstest med talrækkefølger (the digit span test), som er en del af Wechslers intelligenstest (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC-IV), der anvendes til at måle børns eksekutive funktioner, herunder opmærksomhed og korttidshukommelse. Testen foregår, ved at barnet får læst nogle talsekvenser højt, som derefter skal gentages for eksaminatoren. Hver opgave starter med tocifrede tal, som forøges med et ciffer for hvert andet forsøg indtil ni cifre. Opgaven afbrydes, når barnet har begået to fejl i træk. De statistiske analyser inkorporerer en række kontrolvariable, herunder køn, dagtilbudskvalitet, barnets temperament og modenhed, socioøkonomisk status, forældrenes mentale helbred, familieharmoni og familiens brug af naturen. Med hensyn til børnenes kognitive og adfærdsmæssige udvikling fokuserer forfatterne på symptomer på uopmærksomhed og hyperaktivitet samt resultaterne af den kognitive opmærksomhedstest.

Referencer

Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge A. I. H. (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral development. Journal of Environmental Psychology, 52, 69-80.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd