Viden i spil i daginstitutioner

Forfatter
Togsverd, L., Rothuizen, J. J. E., Jørgensen, H. H., & Weise, S.
Kilde
VIA University College.
År
2017

Formål

I forskningsprojektet ”Viden i spil i daginstitutioner” er forskerne interesserede i at undersøge, hvordan pædagoger selv forstår pædagogik i dagtilbud, dvs. hvordan de orienterer sig i praksis og giver deres handlinger retning. Ved at se på pædagogers hverdagsfortællinger søger forskerne at få et indblik i den viden, pædagoger bringer i spil og anvender i den pædagogiske praksis.

 

Resultat

Projektet viser, at en betydelig del af pædagogers faglighed består i at vide, hvordan de skal handle i situationer, som ikke kan planlægges på forhånd, men som udspiller sig i det konkrete samspil med børnene. Pædagoger trækker i disse situationer på en pædagogisk viden, som giver deres handlinger retning, og som siger noget om, hvad god pædagogik er. Ifølge forfatterne rummer denne viden en spænding mellem to værdier, som pædagogerne søger at balancere i det pædagogiske arbejde. Den ene værdi handler om at møde det enkelte barn som et særegent menneske, der har sin egen gang i verdenen, mens den anden drejer sig om at støtte barnet i at udvikle sin evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Pædagogerne er således optagede af den dobbelthed, der ligger i at skabe forpligtende fællesskaber på en måde, som respekterer den enkeltes frihed.

Videre peger projektet på, at pædagogerne lægger vægt på dagtilbuddets hverdagsliv som et sted, hvor børnene kan øve sig i at finde deres plads i fællesskabet og samtidig blive sig selv. Pædagogerne ser selve hverdagslivet og dets rutiner og samvær som betydningsfuldt i pædagogisk forstand.

Design

Forskningsprojektet har fungeret som et samarbejde mellem fire forskere og fem daginstitutioner om at udforske pædagogers egne fortællinger fra dagtilbuddets hverdagsliv. Studiets empiriske grundlag består af ca. 200 fortællinger, som er blevet fremlagt i såkaldte fortællerum, hvor forskere, pædagogisk personale og ledere har udvekslet og undersøgt fortællinger fra praksis. Selve rapporten er opbygget som en forskningsfortælling, i tråd med projektets narrative tilgang. Analysen er bl.a. inspireret af hermeneutik og fortælleteori.

 

Referencer

Togsverd, L., Rothuizen, J. J. E., Jørgensen, H. H., & Weise, S. (2017). Viden i spil i daginstitutioner. Forskningsrapport. VIA University College.

 

Opdragsgiver

Projekt Viden i Spil i Daginstitutioner (ViS) er gennemført i 2016-17 i regi af forskningsprogrammet ”Barndomspædagogik”, VIA UC, i et samarbejde med fem daginstitutioner og med støtte fra BUPL’s forskningsfond.