What Are the Characteristics of Nature Preschools in Norway, and How Do They Organize Their Daily Activities?

Forfatter
Lysklett, O. B., & Berger, H. W.
Kilde
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2), 95-107.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at indsamle grundlæggende viden om, hvordan norske dagtilbud med en naturprofil (nature preschools) adskiller sig fra landets øvrige dagtilbud, samt hvordan de organiserer deres daglige aktiviteter. Undersøgelsen er eksplorativ og søger at besvare følgende forskningsspørgsmål: (1) Hvordan adskiller dagtilbud med en naturprofil sig fra andre dagtilbud, hvad angår størrelse, udendørstid og brug af naturen? (2) Hvordan organiserer dagtilbud med en naturprofil deres aktiviteter, således at de kan tilbringe tid i naturen?

Resultat

Analysen viser, at de fleste dagtilbud med en naturprofil er private og har færre børn og ansatte end de øvrige dagtilbud. Således er 16 % af dagtilbuddene med en naturprofil offentlige, mens 84 % er private. Til sammenligning er 49 % af de øvrige dagtilbud i undersøgelsen offentlige, mens 51 % er private. Når det drejer sig om de mindre børn (0-3 år), er der ingen signifikante forskelle mellem antallet af børn pr. afdeling i dagtilbud med naturprofil og de øvrige dagtilbud. Imidlertid er antallet af børn i hver børnegruppe blandt de ældre børn (3-6 år) mindre i dagtilbud med en naturprofil sammenlignet med de øvrige dagtilbud. I interviewundersøgelsen bliver gruppestørrelse fremhævet som en vigtig faktor, når man i dagtilbud med naturprofil opholder sig uden for egne bygninger. Muligheden for at være tæt på børnene, både fysisk og intellektuelt, samt muligheden for at overvåge børnene nævnes som årsager til de små grupper. Forholdet mellem antallet af voksne pr. barn er ikke forskelligt for dagtilbud med naturprofil sammenlignet med de øvrige dagtilbud.

Hvad angår ophold i naturen, har dagtilbud med naturprofil flere referenceområder i naturen, og de besøger disse områder oftere, end de øvrige dagtilbud. En kernetid på mellem fire og fem timer hver dag tilbringes ofte uden for dagtilbuddet, og interviewpersonerne fremhæver den fleksibilitet, det giver dem at være væk fra dagtilbuddets bygninger det meste af dagen. At være udendørs så længe er uforudsigeligt, hvilket betyder, at personalet må improvisere og være i tæt kontakt med børnene. Dagtilbud med en naturprofil organiserer sig på forskellige måder for at optimere mulighederne for at tilbringe tid i naturen, fx ved at samle alle møder på én dag.

Endelig viser undersøgelsen, at dagtilbud med en naturprofil trækker på rutiner og regler, som giver børnene en høj grad af tillid. Interviewpersonerne taler fx om brug af usynlige hegn, grænser og venteområder, som børnene skal respektere. Sådanne regler bygger på tillid mellem børn og voksne, og hvis børnene overtræder reglerne, indfører de voksne milde sanktioner, som begrænser børnenes bevægelsesfrihed. Eksempler på sanktioner kan fx være, at børnene skal holde sig i nærheden af samlingsstedet, eller at de skal gå med de voksne. Tillid og ansvar fremstår som kendetegn for dagtilbud med naturprofil og som afgørende for organiseringen af de daglige aktiviteter.

Design

56 dagtilbud med en naturprofil og 52 dagtilbud uden naturprofil indgik i undersøgelsen. Omtrent 100 dagtilbudsledere (headmasters), heraf 52 ledere i dagtilbud med en naturprofil, udfyldte spørgeskemaer om deres dagtilbuds karakteristika og dagtilbuddets udendørsaktiviteter. Yderligere deltog 98 pædagogiske ledere (pedagogical leaders), heraf 54 fra dagtilbud med en naturprofil, i spørgeskemaundersøgelsen. I tillæg til spørgeskemaundersøgelsen blev i alt seks informanter fra dagtilbud med en naturprofil interviewet om det at organisere et dagtilbud med naturprofil. Interviewene blev optaget, transskriberet og analyseret med inspiration fra tematisk analyse.

 

Referencer

Lysklett, O. B., & Berger, H. W. (2017). What Are the Characteristics of Nature Preschools in Norway, and How Do They Organize Their Daily Activities? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2), 95-107.