‘Becoming-with bees’: generating affect and response-abilities with the dying bees in early childhood education

Forfatter
Weldemariam, K.
År
2020

Formål

Studien utforsker de pedagogiske mulighetene for å få barnehagebarn til å bli engasjert i bærekraftig utvikling, med et spesielt fokus på biedød. Forskningsspørsmålet er: Hva slags pedagogikk og historier kan brukes for å engasjere små barn i bienes liv og potensielle utryddelse?

Resultat

Resultatene viser at da barna selv fikk gå inn i rollen som bier, ble det skapt en relasjon mellom dem og biene og dermed samtidig en emosjonell reaksjon på bienes død. Forskeren mener en slik pedagogikk, der barna blir ett med biene, er en alternativ måte å lære barn om bærekraft på. Fokuset skifter fra en pedagogikk som lærer barna å elske og ta vare på naturen som et objekt utenfor dem selv, til et perspektiv der barna blir ett med naturen og ser på mennesker som en sammenfiltret del av den.

Design

Forskeren har brukt en post-kvalitativ tilnærming og observert og deltatt i daglige rutiner i en svensk barnehagehageavdeling med 16 barn mellom fire og seks år. Denne studien er basert på et teaterstykke om bier og biedød barna så på, der barna selv fikk delta og gå inn i roller som bier (bli ett med biene). Forskeren observerer og analyserer barnas samtaler og produkter de lagde basert på teaterstykket.

Referanser

Weldemariam, K. (2020). “‘Becoming-with bees’: generating affect and response-abilities with the dying bees in early childhood education”. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 41(3):391-406.