“The Heartbreak of Social Rejection”: Young Children’s Expressions about How They Experience Rejection from Peers in ECEC

Forfatter
Nergaard, K.
År
2020

Formål

Studiens formål er å belyse barns kroppslige opplevelser av å bli avvist i lek av jevnaldrende i barnehagen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan opplever barn avvisning fra jevnaldrende i lek i barnehagen?

Resultat

Barnas beretninger vitner om at jevnaldrenes avvisning skaper stress, og at den kroppslige smerten avvisningen forårsaker, oppleves i hjertet og i magen. Den følelsesmessige smerten beskrives som tristhet, ensomhet, sinne og nervøsitet. Beretningene antyder at det å bli avvist av andre barn i barnehagen påvirker barns selvoppfatning og deres følelsestilstand på negative måter.

Design

Barn (3,5–6 år) fra en barnehageavdeling i en stor, norsk barnehage ble intervjuet og observert. Fokusbarna ble valgt ut på bakgrunn av egne uttalelser om at de ikke hadde noen å leke med, eller ved at forskeren observerte at de gikk mye alene. Barna deltok frivillig og kunne trekke seg fra studien når som helst. Barna rekrutterte også hverandre.

Referanser

Nergaard, K. (2020). «“The Heartbreak of Social Rejection”: Young Children’s Expressions about How They Experience Rejection from Peers in ECEC». Child Care in Practice, 26(3):226-242.