Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play. Swedish title: Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek

Forfatter
Günther-Hanssen A.
Kilde
Tidskrift för genusvetenskap, 39(4):9-30.
År
2018

Formål

Studien utforsket barnehagebarns kjønnsidentitetsutvikling mens de lekte og utforsket sammen i naturlige omgivelser. Med utgangspunkt i nymaterialistisk teori undersøkte denne artikkelen barnehagebarns tilblivelse som kjønnslige subjekter i lek utendørs hvor to store steiner ble brukt som rekvisitter. I tillegg så forskeren på hva disse tilblivelsene kunne innebære for introduksjonen til naturvitenskap og en naturvitenskapelig faglighet. Forskningsspørsmålene var: (1) Hvordan utvikler barna sin kjønnsidentitet i lek og utforskning av/med naturvitenskap sammen med to store steiner i et naturlig utendørsmiljø? (2) På hvilke måter er steinene med på å skape en utforskertrang og utvikling av kjønnsidentitet hos barna?

Resultat

Resultatene indikerer at naturlige materialer, som steinene i denne studien, kunne være med å forme barnas naturvitenskaplige utforskninger og deres kjønnsidentitet. Dette betyr at måter barn utforsker og utvikler seg på, avhenger av hvordan de samhandler og leker sammen med naturlige omgivelser. På den andre siden var det ikke bare steinene eller de naturlige omgivelsene i studien som formet barna, da kjønnsnormer spilte også en rolle. Dette, mener forskeren, går imot den vanlige tanken om barns lek i naturen som «fri og lik», en tanke som ikke ofte blir utfordret. Studier som utforsker barns lek og læring utendørs, mangler ofte kjønnsperspektiver, spesielt når naturvitenskap står i fokus.

Design

Data ble samlet inn under en feltstudie i en svensk barnehage hvor 25 femåringer og tre pedagoger deltok. Feltstudiens fokus var på barnas lek og utforskning sammen i barnehagemiljøet i aktiviteter på egenhånd uten veiledning fra pedagoger. Forskeren benyttet seg av videoopptak som dokumentasjonsmetode for datainnsamlingen hvor totalt 12 timer med videomateriale ble tatt opp.

Referanser

Günther-Hanssen, A. (2018). Günther-Hanssen, A. (2018). «Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play. Swedish title: Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek». Tidskrift för genusvetenskap, 39(4):9-30.