Engaging toddlers in interactions during meals: group-related joint attention

Forfatter
Os, E.
Kilde
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, (2019) 18:1-17
År
2019

Formål

Vi har begrenset kunnskap om hvordan omsorgspersoner samhandler med småbarngrupper i barnehagen. Praksisen i småbarnsavdelingen er ofte basert på individuelle tilnærminger, til tross for at barnehagen er en gruppesetting. Denne studien har undersøkt hvordan omsorgspersoner skapte delt oppmerksomhet med småbarn i 12 ulike grupper under fellesmåltider.

Formålet med studien er å bidra til kunnskapsutvikling rundt kvaliteten på omsorgspersoners samhandling med barn i småbarngrupper fra et grupperelatert perspektiv.

Resultat

Resultatene viste at noen omsorgspersoner tok ledelsen og engasjerte gruppene sine i lengre episoder med delt oppmerksomhet. Barna i disse gruppene så ut til være engasjerte i samhandling som involverte flere barn og med varierende innhold. Andre omsorgspersoner virket uengasjerte og gruppene deres inngikk i færre og kortere samhandlinger, som for det meste ikke tilfredsstilte kravene til delt oppmerksomhet. I disse gruppene dreide samhandlingen seg for det meste om regler.  

Design

Datamaterialet er basert på videopptak gjort i forbindelse med en tidligere kvantitativ undersøkelse av kvaliteten på omsorgspersoner sin samhandling med småbarnsgrupper. Forskeren har valgt ut seks omsorgspersoner med høy skår og seks med lav skår når det gjelder kvaliteten på samhandling med barna. Denne artikkelen presenterer en kvalitativ undersøkelse av dette utvalget på tolv omsorgspersoner.

Referanser

Os, E. (2019). “Engaging toddlers in interactions during meals: group-related joint attention”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, (2019) 18:1-17.