Beyond Borders - Digital Tablets as a Resource for Pre-school Children’s Communication in a Minority Language

Forfatter
Petersen, P.
Kilde
Designs for Learning, 10(1):88–99
År
2018

Formål

I denne videoetnografiske studien, er en sosialsemiotisk tilnærming tatt i bruk for å utforske hvordan bruken av nettbrett i barnehagen kan støtte opp under minoritetsspråklige barns kommunikasjon på eget språk. I dette tilfellet ble finskspråklige barn i Sverige studert. Formålet n er å utforske hvordan bruken av nettbrett kan tilrettelegge for minoritetsspråklige barnehagebarns muligheter til å delta i aktiviteter der de får bruke språket sitt.  

Forskningsspørsmål: «Hvordan kan nettbrettets affordanser (muligheter) tilrettelegge eller forhindre barnehagebarns muligheter til å delta i minoritetsspråklige aktiviteter?»

Resultat

Resultatet viser hvordan barnehagebarn bruker de fremvoksende affordansene i nettbrettet til produsenter av minoritetspråklige aktiviteter der deres tidligere kunnskap blir satt pris på. Programvarer som Skype lar barna kommunisere på sitt felles språk ut over begrensninger skapt av barnehagens geografiske grenser. Begrensninger, som manglende programvare tilgjengelig i minoritetsspråkene, blir diskutert i artikkelen. Videre legges det fram et forslag om å utvide forståelsen av hva som kan regnes som flerspråklige aktiviteter.

Design

Forfatteren omtaler studien som videoetnografisk. Utvalget besto av tre grupper med barn i alderen 1,5–5 år i tre ulike barnehager i et sosioøkonomisk og kulturelt mangfoldig område i Sverige. Hver gruppe besto av 15–20 barn og tre barnehagelærere. De fleste barna var både svensk- og finskspråklige. Hverdagslig aktivitet der barna kommuniserte og lekte med nettbrett ble filmet med et håndholdt videokamera, noe som resulterte i om lag 15 timer film som ble analysert.

Referanser

Petersen, P. (2018). “Beyond Borders - Digital Tablets as a Resource for Pre-school Children’s Communication in a Minority Language”. Designs for Learning, 10(1):88–99.