How a template for documentation in Swedish preschool systematic quality work produces qualities

Forfatter
Petterson, K. E.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood 2019, 20(2):194–206
År
2019

Formål

Artikkelen utforsker hvordan en mal for dokumentasjon av systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagen fungerer som produsent av kvalitetselementer. 

Forfatteren tar utgangspunkt i kompromisser rundt den nasjonale læreplanen for den svenske förskolan. Studien fokuserer på problemstillinger rundt hvordan en nasjonal modell kan tilpasses lokale forhold og barnehagers ønske om metoder for kvalitetsarbeid som ikke er for kompliserte å ta i bruk. Disse problemstillingene skaper dilemmaer for hvordan svenske barnehagelærere skal utføre og dokumentere kvalitetsarbeid. Med utgangspunkt i ideen om at dokumentasjonsarbeidet produserer kvalitetskriterier mer enn det representerer kvaliteten i barnehagene, og gjennom et post-humanistisk perspektiv som bygger på agential realisme, viser denne artikkelen hvordan tematisk arbeid, omsorg og utdanning blir omdannet til kvalitetselementer.

Forskningsspørsmålet er: Hva slags kvalitet skapes når man tar med i beregningen at maler har agens og at dokumentasjonen av kvalitet produserer, snarere enn representerer, antagelser om kvalitet i barnehagen?

Resultat

Forskerne argumenterer for at temaene som oppstår i kvalitetsarbeidet skaper en risiko for at det blir skapt en dikotomi mellom undervisning og omsorg i barnehagen. Konsekvensen av dette blir at omsorgsarbeid blir nedvurdert i sammenligning med undervisningsarbeid.

Artikkelen konkluderer med at når barnehagekvalitet er noe som blir produsert, snarere enn noe som blir gjennomgått og vurdert, så har dokumentasjonsarbeidet potensiale til å virke som et utkikkspunkt for barnehageaktører til å diskutere hvor de er på vei.

Design

Artikkelen fokuserer på dokumentasjonsarbeider i én førskolegruppe fra et større korpus av dokumentasjonsarbeid i to ulike barnehager (med åtte grupper til sammen) i en liten-til-middels stor kommune i Sør-Sverige. Dokumentasjonen ble produsert gjennom en digital mal i PowerPoint-format som inneholder 340 lysark. Dokumentasjonsarbeidet fra utvalgsgruppa omfatter 34 lysark, inkludert 11 lysark hentet fra malen. Malen ble produsert av ledelsen i barnehagene som en omarbeiding av en nasjonal modell for kvalitetsarbeid i förskolan.

Referanser

Petterson, K. E. (2019). “How a template for documentation in Swedish preschool systematic quality work produces qualities”. Contemporary Issues in Early Childhood 2019, 20(2):194–206.