Parents’ ideal type approaches to early education pathways: life stories from Sweden

Forfatter
Sandström, M., Lundqvist, J. & Axelsson, A.
Kilde
International Journal of Early Childhood Special Education, 11(1):64-79
År
2019

Formål

Studiens mål er å belyse hvordan foreldre, som har barn i svenske barnehager eller førskoleklasser, beskriver barna sine, hvordan de opplever samarbeidet med barnehagen/førskolen og hva de synes om barnas overgang fra barnehage til førskoleklasse. De tre forskningsspørsmålene er: 1) Hva beskriver foreldrene som sine egne barns egenskaper og evner? 2) Hva er foreldrenes oppfatning av barnas læringsmiljø, samarbeidet mellom hjem og barnehage/førskoleklasse og overgangen fra barnehage til førskoleklasse? 3) Er det mulig å skille ut ulike idealtypiske foreldretilnærminger til barnas tidlige læring? Og i så fall, hva er de?

Resultat

Mer enn halvparten av barna ble beskrevet av foreldrene som gjennomsnittlige i utviklingen, mens enkelte av foreldrene skildret barna sine som begavede og talentfulle. Rundt en tredjedel av foreldrene mente barna hadde spesialpedagogiske behov. Flere foreldre hevdet at kvaliteten i barnehagene var høyere enn kvaliteten i førskoleklassene, og et flertall mente også at samarbeidet mellom barnehage og hjem var bedre enn samarbeidet førskoleklasse-hjem. Det ble identifisert følgende tre idealtypiske foreldretilnærminger: 1) involverte og bekymrede foreldre, 2) involverte, men ubekymrede foreldre, 3) lite involverte og ubekymrede foreldre. Antallet involverte og bekymrede foreldre økte i overgangen fra barnehage til førskoleklasse.

Design

Det empiriske datagrunnlaget er intervjuer med 27 foreldre (22 mødre og 5 fedre) med barn i barnehagen eller en førskoleklasse. Foreldrene kom fra sju ulike svenske kommuner og hadde noenlunde lik sosioøkonomisk bakgrunn. Forskerne tok kontakt med flere svenske barnehager og spurte etter foreldre som var interessert i å bli med i studien. Foreldrenes perspektiver ble samlet inn med bruk av livshistorie-intervjuer som ble tatt opp på bånd og transkribert.

Referanser

Sandström, M., Lundqvist, J. & Axelsson, A. (2019). “Parents’ ideal type approaches to early education pathways: life stories from Sweden”. International Journal of Early Childhood Special Education, 11(1):64-79.