Exploring the Phenomenology of Whiteness in a Swedish Preschool Class

Forfatter
Schwarz, E. & Lindquist, B.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 50:1–14
År
2018

Formål

Artikkelen utforsker hvordan konstruksjoner av identitet, rase og forskjeller finnes og blir utfordret i en svensk barnehage. Formålet med studien er å utforske hvordan barnehagelærere håndterer og reflekterer over konstruksjonen av barnas sosiale identitet i barnehagen som institusjon.

Resultat

Forfatterne diskuterer en hendelse som er relatert til etnisk identitet. Hendelsen begynte med at et svart barn representerer seg selv som hvit i et selvportrett og gir utrykk for at han skulle ønske han var hvit og blond, som en av de andre guttene i gruppa. I artikkelen tar forfatterne for seg barnehagelærernes refleksjoner rundt denne hendelsen. De diskuterer hvordan «hvithet» blir fremført, konstruert og stilt spørsmål ved av barn og voksne i barnehagen, noe som avdekker en slags institusjonell «fargeblindhet». I dette eksempelet trer «rase» fram i lyset og barna gjør det synlig som en eksisterende kategori i hverdagslivet deres. Barnas tegninger og narrativ viser mye om de implisitte forståelsene og normene som omgir dem, noe som peker på barnehagelærerens ansvar for å utforske mulighetene og begrensningene som barnehagen som utdanningsinstitusjon har å tilby for å håndtere disse forståelsene.

Design

Studien tar utgangspunkt i teorier om fenomenologi og kritisk hvithet. Dataene er hentet fra en større etnografisk studie gjennomført i en etnisk mangfoldig barnehage. Da studien ble gjennomført, var det om lag 100 barn i alderen 1—5 i barnehagen. I denne studien har forfatterne valgt å fokusere på en gruppe på fem barn i 5-årsalderen og de tre barnehagelærerne deres.

Referanser

Schwarz, E. & Lindquist, B. (2018). “Exploring the Phenomenology of Whiteness in a Swedish Preschool Class”. International Journal of Early Childhood, 50:1–14.