Being touched – the transformative potential of nurturing touch practices in relation to toddlers’ learning and emotional well-being

Forfatter
Svinth, L.
Kilde
Early Child Development and Care, 188(7): 924-936
År
2018

Formål

Artikkelen utforsker hvordan omsorgsfulle berøringspraksiser, som massasje med myk børste, fingermassasje og kroppsmassasje, blir gjennomført i ti danske barnehager.

Forskningsspørsmål: Hvordan kan omsorgsfull berøring og massasje, ifølge 13 praktikere, påvirke deres gjensidige relasjon med småbarna og småbarnas emosjonelle velvære og læring i 10 barnehagesettinger?

Resultat

Praktikerne beskriver hvordan omsorgsfulle berøringspraksiser kan utvide sensitiviteten deres og det intersubjektive rommet mellom dem og barna. Praktikerne beskriver også hvordan småbarna ser ut til å bli mer oppmerksomme på sine egne kropper, mer avslappede og mer fleksible.

Design

Tretten praktikere bidro til studien med skriftlige narrativ om sine erfaringer med omsorgsfulle berøringspraksiser, og hvordan praksisene påvirket relasjonen deres til barna og forholdene for småbarnas emosjonelle velvære og læring i barnehagen, eller familiebarnehagen.

Referanser

Svinth, L. (2018). “Being touched – the transformative potential of nurturing touch practices in relation to toddlers’ learning and emotional well-being”. Early Child Development and Care, 188(7): 924-936.