Preschoolers exercising mathematical competencies

Forfatter
Säfström, A. I.
Kilde
Nordic Studies in Mathematics Education, 23(1):5–27
År
2018

Formål

Formålet med studien er å oppnå økt forståelse for barnas matematiske praksiser gjennom å beskrive samspillet mellom matematiske nøkkelbegreper. Forskningsspørsmålet er: Hvordan utøver små barn matematisk kompetanse i skjæringspunktet mellom tidlig aritmetikk og geometri?

Resultat

Resultatene viser at barna kan ta i bruk romlige representasjoner når de resonnerer om tall og at de klarer å koble sammen romlige og numeriske strukturer. Videre viser studien at barna ikke bare bruker og finner på effektive prosedyrer, men at de også er i stand til å forklare, rettferdiggjøre og evaluere slike prosedyrer.

Design

Undersøkelsesmetode/r:

Forfatteren har designet en serie med aktiviteter relatert til tall, siffer og legobrikker og en intervjuguide med spørsmål og stikkord for å gjennomføre økten. Åtte barn deltok i par og alle de fire øktene ble tatt opp på video. Opptakene ble gjort mellom tidlig sommer 2011 og våren 2012. Alle barna gikk sitt siste år i barnehagen (4–5 år). Alle øktene fulgte samme struktur: De to barna og forskeren satt sammen rundt et lite bord i et avsidesliggende rom i barnehagen. Aktivitetene tok utgangspunkt i «intervjuguiden», men ble tilpasset barna og rekkefølgen av hendelser på en måte som ga rom for fri lek dersom barna tok initiativ til det.

Referanser

Säfström, A. I. (2018). “Preschoolers exercising mathematical competencies”. Nordic Studies in Mathematics Education, 23(1):5–27.