Preschool children’s conception of water, molecule and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity

Forfatter
Åkerblom, A., Součková, D. & Pramling, N.
Kilde
Cultural Studies of Science Education, (14):879-895
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan 6 år gamle barn forstår konseptet om vann, molekyler og kjemi. Studien studerer konseptforståelse før og etter at barn har deltatt i en lekende, dramatisert opplæringsaktivitet i barnehagen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan forstår barn konseptene vann, molekyler og kjemi før og etter deltagelse i en lekende dramatisering av kjemiske konsepter og prosesser?

Resultat

Resultatene viser at enkelte barn forstod de abstrakte og vitenskapelige konseptene av vann og molekyler. Andre barn forstod og snakket om fenomenene på en konkret og erfaringsbasert måte, der de for eksempel ikke skjønte den metaforiske betydningen av begrepet molekyler (de kunne blant annet beskrive vannmolekylet som bløtt og blått). Forskerne mener en lekbasert og dramatiserende måte å undervise i kjemi på kan forsterke barnas positive holdninger til faget, men samtidig kan en slik didaktikk fremme misforståelser. De mener det eksisterer en spenning mellom å forklare kjemi på en måte som stemmer overens med vitenskapelige sannheter og det å gjøre faget forståelig for barna.

Design

Det empiriske datamaterialet består av intervjuer av 22 barn som alle gikk i førskoleklasser. 22 barn ble intervjuet individuelt om deres konseptforståelse om vann før kjemiaktiviteten, og 11 barn ble intervjuet igjen etter aktiviteten.

Referanser

Åkerblom, A., Součková, D. & Pramling, N. (2019). «Preschool children’s conception of water, molecule and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity”. Cultural Studies of Science Education, (14):879-895.