Does mixing age groups in early childhood education settings support children's language development?

Forfatter
Justice, L. M., Logan, J. A., Purtell, K., Bleses, D., Højen, A.
Kilde
Applied Developmental Science, 23(3):214-226.
År
2019

Formål

Studiens mål er å undersøke og styrke forståelsen av effekten av alderssammensetninger i barnehageavdelinger med tanke på barns språkutvikling, spesielt deres vokabularvekst. Studien undersøker forholdet mellom aldersforskjellen i avdelingen og hvilken effekt denne har på barns vokabularutvikling. Forskningsspørsmålet er: I hvilken grad er variasjon i alderssammensetningen i barnehageavdelinger knyttet til vokabularvekst?

Resultat

Studien anslår at alderssprik kan være hensiktsmessig for barnas språkutvikling, men også at for store alderssprik kan ha negativ effekt for språkutviklingen og vokabularveksten. Funnene indikerer en signifikant ikke-lineær sammenheng mellom alderen til barna i gruppen og barns vokabularutvikling. Den største gevinsten i vokabularvekst ble funnet i barnehagegrupper som hadde maksimalt 24 måneders aldersforskjell mellom barna. Resultatene ansporer til politisk innsats for utvidelse av utdanningsprogrammer for barnehagelærere.

Design

Teoretiske og empiriske beviser indikerer at barns språklige utvikling kan påvirkes av alderen til de andre barna i gruppen. Denne studien undersøker forholdet mellom aldersvariasjon i barnegruppen og barns vokabularutvikling for 2743 danske barn som var mellom to år og 9 måneder og opp til 6 år og 11 måneder da undersøkselsen ble gjennomført. Omtrent 10% av barna ble regnet som innvandrere, hvor majoriteten kom fra Øst-Europa eller Midtøsten. Alle deltagende barn gikk i offentlige barnehager i Danmark.

Referanser

Justice, L. M., Logan, J. A., Purtell, K., Bleses, D. & Højen, A, (2019). "Does mixing age groups in early childhood education settings support children's language development?". Applied Developmental Science, 23(3):214-226.

Oppdragsgiver

Det strategiske Forskningsråd, Danmark; Sosialstyrelsen, Danmark