Affordances for 1- to 3-Year-Olds' Risky Play in Early Childhood Education and Care

Forfatter
Kleppe, R.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 16(3):258-275.
År
2018

Formål

Studien fokuserer på hvordan barnehager gir 1-3 åringer mulighet til risikofylt lek (risky play). Risikofylt lek er lek som involverer muligheter for fysisk skade. Slik lek kan utvikle barns evne til risikovurdering og er også en god måte å holde barn friske på. En viss mengde risikotagning er forbundet med utvikling og øker sannsynligheten for overlevelse og reproduksjon.

Resultat

Hovedfunnene beskriver hvordan tre, i hovedsak ulike, barnehager gir forskjellige muligheter til risikofylt lek. Disse miljøene vurderes med det teoretiske begrepet overkommelighet og antyder at allsidige, fleksible og komplekse miljøer og utstyr, med liten objektiv risiko, er optimale for barns risikofylte lek i aldersgruppen 1-3 år.

Design

Tre barnehager ble valgt fra et storskalaprosjekt kalt Better Provision for Norwegian Children in ECEC. 39 barn ble inkludert, alle mellom ett og tre år. Barnehagene ble valgt på grunnlag av poeng i global kvalitet. Observasjoner ble utført over tre dager hos alle sentrene. Observasjonene konsentrerte seg utlukkende om situasjoner som involverte risiko. Det kunne enten være subjektiv eller objektiv risiko som ble observert. Den objektive risikoen ble beskrevet som miljømessige karakteristikker til situasjonen, som for eksempel fart, høyde eller ustabile overflater. Den subjektive risikoen ble beskrevet som individuelle karakteristikker, som hvordan barn uttrykte opplevelsen gjennom nonverbal kommunikasjon, ytre fremtreden, lyder og ord. Det ble innhentet data som ga kvantifiserbar informasjon som kan brukes til beskrivende statistikk.

Referanser

Kleppe, R. (2018). "Affordances for 1- to 3-Year-Olds' Risky Play in Early Childhood Education and Care". Journal of Early Childhood Research, 16(3):258-275.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge; Stiftelsen Kanvas, Norge