A Becoming, Humanist Child: An analysis of Learning and Care in the Swedish Curriculum for the Preschool (Lpfö 18)

Forfatter
Billmeyer, J., Pastorek Gripson, M. & Bergnehr, D.
Kilde
Education in the North, 26(1):42-55.
År
2019

Formål

Artikkelen utforsker hvordan barnet blir diskursivt tolket og konseptualisert i den nye svenske læreplanen for barnehager (Lpfö 18). Et spesielt fokus rettes mot hvordan barnet blir sett på i sammenheng med konseptene læring (inkludert undervisning) og omsorg (inkludert medfølelse og empati). De fire forskningsspørsmålene er: (1) Hvilke typer barn framstår i læreplanen? (2) Er det et vesen og/eller et kommende barn? (3) Er det et innviklet og/eller et separert barn? (4) Er barnet beskrevet som aktiv eller passiv i barnets relasjoner og forstyrrelser?

Resultat

En læreplan er i seg selv et fremtidsbasert dokument med overordnede mål for barnets framtid, hvilket gjenspeiles i den svenske barnehagens læreplanmål om å forberede, fremme og aktivere barn. Men barnehagen og skolen er to forskjellige institusjoner med forskjellige oppgaver vis-à-vis barnet, og de bør derfor ikke sammenlignes. Skolens hovedoppgave er å utdanne barnet, mens barnehagen har andre oppgaver, enten først og fremst eller i tillegg til utdanning av barnet. Læreplanen for den svenske barnehagen fokuserer på barnets framtid og på barnet som passiv mottaker av kunnskap. Dette synet på barn kan gå på bekostning av barnehagens omsorgsoppgaver for barnet og for synet på barnet som et levende individ her og nå.

Design

Analysen ble delt i to deler. I første del undersøkte forskerne læreplanen for termer og beskrivelser relatert til, eller synonymt med, læring og omsorg på en åpen og bred måte. I del to ble en semantisk feltanalyse gjennomført. Dette er en diskursiv analytisk strategi som fokuserer på skillet mellom konsept/motkonsept eller generalitet/singularitet.

Referanser

Billmeyer, J., Pastorek Gripson, M. & Bergnehr, D. (2019). “A Becoming, Humanist Child: An analysis of Learning and Care in the Swedish Curriculum for the Preschool (Lpfö 18)”. Education in the North, 26(1):42-55.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt