Att synliggöra det förväntade - förskolans dokumentation i en performativ kultur

Forfatter
Lindberg, R.
Kilde
Linnéuniversitetet
År
2018

Formål

Studien utforsker hvilke verdier som formidles i dokumentasjonen som barnehagen selv produserer og formidler videre til barn, foreldre og besøkende i barnehagen. Forskeren undersøker hva denne dokumentasjon fremhever som verdifulle handlinger. De tre forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke handlinger framtrer som verdifulle i barnehagens performative dokumentasjonspraksis? 2) Hvordan er disse verdifulle handlingene koblet til barna og personalet i dokumentasjonspraksisen? 3) Hva gjøres synlig som verdifullt i barnehageaktivitetene?

Resultat

Resultatene viser at handlinger relatert til læring og kunnskap representerte majoriteten i dokumentasjonspraksisen. Dokumentasjon som omhandlet etiske handlinger, deltakelse og medvirkning spilte en mindre fremtredende rolle. Fokuset på læring og kunnskap handlet ofte om ulike læreplantema, som språk, matematikk og naturfag. Det meste av dokumentasjonen var mål- og resultatorientert. Barna ble ikke sammenlignet med hverandre, men dokumentasjonen sammenlignet heller de enkelte barnas progresjon. I dokumentasjonspraksisen var barna synlige, mens barnehagepersonalet var relativt usynlige. Samlet fokuserte dokumentasjonen på barnas kunnskap og ferdigheter. Dette ble gjort både implisitt, ved å framheve bestemte handlinger, og eksplisitt, med dokumentasjon som testet barnas kunnskaper. Forskeren hevder at det sterke fokuset på kunnskap og læring er en indikasjon på at dokumentasjonspraksisen i barnehagen er performativ.

Design

Forskeren samlet inn dokumentasjon fra tre barnehager i tre svenske kommuner, som alle var en del av det utviklingsprosjektet Små barns lärande. Kriterier for utvalget var at barnehagene jobbet kontinuerlig med dokumentasjon og at de representerte samfunn med ulik befolkningsstruktur. Materialet bestod av dokumentasjon produsert av barnehagelærere og som var offentlig tilgjengelig i barnehagen, enten i form av tekst og bilder som hang på veggen, eller dokumentasjon som var plassert i barnas individuelle permer. Til sammen ble 441 dokumentasjoner av ulikt omfang samlet inn og analysert.

Referanser

Lindberg, R. (2018). «Att synliggöra det förväntade - förskolans dokumentation i en performativ kultur». Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.