Guidelines for preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations against Staff at Danish Childcare Facilities

Forfatter
Leander. E-M. B., Munk, K. P., Larsen, P. L.
Kilde
Societies, 9(2):1-24.
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan den vidstrakte frykten for seksuelt misbruk av barn (child sexual abuse, CSA) har påvirket praksiser og barnehagelærer-barn forholdet i barnehager. Målet var å undersøke danske barnehagers retningslinjer for å beskytte barn mot CSA og ansatte mot urettmessige påstander om CSA. Studien utforsker hva disse retningslinjene adresserer, hvorfor de ble etablert, og om institusjonene har retningslinjer som utelukkende gjelder mannlige ansatte. Et ytterligere mål var å undersøke hvordan ledere og barnehagelærere opplevde retningslinjene og hvordan de påvirket barn og ansatte, da spesielt mannlige, og den daglige praksisen og sosiale relasjoner ved institusjonen.

Resultat

Studien indikerer at retningslinjene for CSA er et tegn på at mannlige arbeidere ble stigmatisert, og at noen institusjoner hadde diskriminerende retningslinjer som utlukkende gjaldt for menn. Videre var retningslinjene for CSA i konflikt med personalets tillitsfulle forhold til og omsorgsoppgaver overfor barn.

Design

Forskerene har brukt en mixed-methods-undersøkelse som involverte 2051 ledere og barnehagelærere fra 1457 tilfeldig utvalgte danske barnehager, gjennomført i 2012. Barnehagene var både offentlige og private med barn i alderen 0-6 år, og offentlige BASCs (before-and-after-school clubs) for barn mellom 7-10 år. Mixed-methods-undersøkelsen inneholdt både obligatoriske, lukkede spørsmål og valgfrie, åpne spørsmål. Målet med de kvantitative spørsmålene var å kartlegge utbredelsen av retningslinjer for CSA og feilaktige anklager om CSA i danske barnehager. De kvalitative spørsmålene ble benyttet for å gi informantene mulighet til å utdype sine syn og erfaringer, samt fortelle historier fra egen hverdagspraksis rundt retningslinjene.

Referanser

Leander, E-M. B., Munk, K. P. & Larsen, P. L. (2019). “Guidelines for preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations against Staff at Danish Childcare Facilities”. Societies, 9(2):1-24.

Oppdragsgiver

Socialpædagogerns Landsforbund, Danmark; BUPL Forbund, Danmark