Learning to apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool

Forfatter
Björk-Willén, P.
Kilde
Research on Children and Social Interaction, 2(2):177-194.
År
2018

Formål

Studien undersøker hvordan barn i 1-4 års alderen ba om unnskyldning til hverandre, og hva slags praksis barnehagelærerne hadde i forhold til dette. Mer spesifikt hadde denne studien til hensikt å analysere hvordan unnskyldningssituasjoner ble fremstilt og interaktivt oppnådd, og hvordan barn reproduserte unnskyldninger da de lekte.

Resultat

Tidligere studier har vist at praksis for unnskyldninger mellom voksne og barn ofte har ulike agendaer, selv om barnas unnskyldninger etterligner de voksnes. Denne studien hadde derimot en tilnærming hvor deltagernes egne perspektiv kom i fokus. Analysene viste at unnskyldninger i barnehagen har et ritualisert rammeverk som består av (i) klarering av konfliktens kilde, (ii) fremheving av den moralske ordenen, og (iii) verbalisering og legemliggjøring av unnskyldningen. Analysen viste også hvordan barna tilpasset unnskyldningene sine til omstendighetene. 

Design

Data for denne studien er hentet fra en større videoetnografisk studie om barns moral og emosjonelle sosialisering i barnehagen. All data ble samlet inn fra én barnehage og 38 barn mellom 1 og 4 år deltok i studien. Dataen bestod av 68 timer med opptak av hverdagsaktiviteter (spisetid, høytlesing og frilek), med hovedfokus på barnas gråt.

Det analytiske rammeverket var basert på en etnografisk metode for å behandle sosiale handlinger. Analysene fokuserte spesielt på praksiser knyttet til unnskyldninger og moralsk orden. På denne måten ble det lagt ekstra vekt på moralsk arbeid-i-interaksjon («work-in-interaction») som en pågående praktisk aktivitet. Samhandling basert på hvordan barna og lærerne forstod hverandre, ble analysert. I tillegg så studien på hvordan barna ba om unnskyldning i situasjonen. Det ble også fokusert på hvordan kroppsspråket til barna påvirket de forskjellige utfallene av unnskyldningene. Kroppsspråk ble i denne sammenhengen ansett som like viktig som verbalt språk og ble derfor analysert som et eget element.

Referanser

Björk-Willén, P. (2018). «Learning to apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool». Research on Children and Social Interaction, 2(2):177-194.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt