Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport

Forfatter
Borg, F., Winberg, T. M., & Vinterek, M.
Kilde
Early Child Development and Care, 189(3):376-391.
År
2019

Formål

I denne studien undersøkte forskerne barnehagebarns kunnskaper om miljøpåvirkningen fra ulike typer transport. De undersøkte også om det at barnehagen var økosertifisert eller ikke spilte en rolle i forhold til denne kunnskapen. I tillegg undersøkte forskerne hva barna opplevde som kildene til kunnskapen sin.

Forskningsspørsmål:

  1. Hvordan beskriver barna ordet «miljø»?
  2. Hva vet barn om påvirkningen biler, busser, sykler og spasering har på miljøet og levende vesener?
  3. Hva er barnas oppfattede kunnskapskilder om miljøpåvirkningen av ulike transportformer?
  4. Finnes det en sammenheng mellom barns kunnskap om miljøpåvirkningen fra ulike typer transport og den typen barnehage de går i?

Resultat

Funnene viste at de fleste barna hadde tilegnet seg noen kunnskaper om miljøpåvirkningen av ulike transportmidler, selv om noen av dem ikke kjente til ordet «miljø». Til tross for at kompleksiteten i barnas begrunnelser for miljøpåvirkningen fra ulike transportmidler hadde en tendens til å være høyere i økosertifiserte barnehager sammenlignet med ikke-miljøsertifiserte barnehager, fant forskerne ikke statistisk signifikante forskjeller mellom barnehagetypene. Foreldre/foresatte ble oppgitt som en vesentlig kilde til barnas kunnskaper.

Design

Studien brukte kombinerte kvalitative og kvantitative metoder. Utvalget bestod av 53 barn i alderen 5–6 år fra 12 svenske barnehager. Halvparten av barnehagene var økosertifiserte. Forskerne gjorde semistrukturerte intervju der barna ble vist tegninger av ulike transportmidler (bil, buss, sykkel, til fots) og spurt om miljøpåvirkning. Basert på data fra disse intervjuene, gjorde forskerne en innholdsanalyse. I tillegg brukte de statistiske metoder for å sammenligne de ulike barnehagene med hverandre.

Referanser

Borg, F., Winberg, T. M., & Vinterek, M. (2019). “Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport”. Early Child Development and Care, 189(3):376-391.

Oppdragsgiver

Högskolan Dalarna, Sverige