Emotion Socialization in Teacher-Child Interaction: Teachers' Responses to Children's Negative Emotions

Forfatter
Cekaite, A. & Ekström, A.
Kilde
Frontiers in Psychology, 10:e1546.
År
2019

Formål

Denne studien undersøker 1–5-åringers emosjonelle sosialisering i en svensk barnehagesetting. Fokuset ligger på sosiale situasjoner der barnehagelæreren reagerer på barnas negative emosjonelle uttrykk og emosjonelt negativt ladede sosiale handlinger preget av sinne, irritasjon eller nød.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hvordan reagerer barnehagelærere på barnas negative emosjonelle uttrykk?
  2. Hvordan blir den sosiale meningen og normativ vurdering av slike emosjonelle uttrykk (som sosiale handlinger) skapt gjennom kommunikasjonspraksiser mellom lærere og barn?
  3. Hva karakteriserer det fortolkende rammeverket som danner utgangspunktet for lærernes reaksjoner på barnas negative emosjonelle uttrykk?

Resultat

Analysene viser at lærerne reagerte på barnas negativt ladede emosjonelle uttrykk som sosiale handlinger (som normativt vurderte) og de voksne instruerte barna i hvordan de skulle modifisere sin sosiale adferd (i stedet for å legge ut på eksplisitte diskusjoner om følelser). Lærerne brukte kommunikasjonssjangre som prioriterte generelle moralske prinsipper og implementerte ikke-diskuterbare normer fremfor individuelle barns følelser, vilje perspektiv eller valg. Lærerens instruktive sosialiseringsaktiviteter var kjennetegnet av bevegelse mellom flere tidshorisonter. Det vil si både generelle (emosjonelle) diskurser som går forbi situasjonen her og nå og spesifikke instruksjoner rettet mot barnets adferd i den gitte situasjonen. Studien diskuterer hvordan emosjonell sosialisering kan knyttes opp mot de institusjonelle karakteristikkene og felles deltakende sosiale forholdene i barnehagen. 

Design

Dataene besto av 14 timer med videoobservasjoner av daglige aktiviteter tatt opp i en svensk offentlig barnehage i en forstad klassifisert som et middelklasseområde. Utvalget besto av 35 barn og 5 barnehagelærere. 

Referanser

Cekaite, A. & Ekström, A. (2019). "Emotion Socialization in Teacher-Child Interaction: Teachers' Responses to Children's Negative Emotions". Frontiers in Psychology, 10:e1546.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige