Music in preschool class: A quantitative study of factors that determine the extent of music in daily work in Swedish preschool classes

Forfatter
Ehrlin, A. & Tivenius, O.
Kilde
International Journal of Music Education, 36(1):17-33.
År
2018

Formål

Formålet med artikkelen var å belyse hvordan seksåringer i førskoleklassen kunne bli inspirert av musikk. Tidligere forskning har vist at mange førskolelærere føler på en usikkerhet knyttet til bruk av sang og instrumenter i førskoleundervisningen og at musikkundervisning dermed står i fare for å bli marginalisert. Forskerne stilte følgende forskningsspørsmål: Hvilke faktorer avgjør hvordan musikkundervisning blir planlagt og utført i førskoleklassen?

Resultat

Forskerne konkluderte med at lærernes fundamentale syn på musikkundervisning avgjorde i hvilken grad musikkundervisning foregikk og hvordan den ble utført i førskoleklassen.

Design

Et spørreskjema ble sendt ut til 23 skoler. Av totalt 98 distribuerte spørreskjema ble 68 av dem besvart. Dataene fra spørreskjemaene ble hermeneutisk analysert.

Referanser

Ehrlin, A. & Tivenius, O. (2018). «Music in preschool class: A quantitative study of factors that determine the extent of music in daily work in Swedish preschool classes». International Journal of Music Education, 36(1):17-33.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt