Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice

Forfatter
Frödén, S.
År
2019

Formål

Artikkelen har som formål å utvikle teori om kjønn og likestilling i barnehagen. 

Resultat

Med utgangspunkt i Judith Butler, lanserer forfatteren et nytt begrep: situert avkoding av kjønn (situated decoding of gender). Forfatteren argumenterer for at de materielle og romlige dimensjonene at barnehagepraksisen og barnehagelærerens handlinger etablerer og opprettholder en prosess der kjønn hele tiden blir gjort mindre relevant. Denne prosessen fungerer som motsats til en normalisering av den binære forståelsen av kjønn. Forfatteren hevder at denne prosessen holdes gående av tre hovedfaktorer: (a) barnehagens fysiske miljø, (b) den rutinepregede og repetitive strukturen i barnehagens utdanningspraksis og (c) konsekvente handlinger fra barnehagelærerne i hverdagspraksisen.  

Design

Artikkelen er basert på data fra en etnografisk studie gjennomført i en svensk steinerbarnehage med 17 barn i alderen 3–7 år. Forfatteren fungerte som deltakende observatør og hadde både spontane samtaler og dyptgående, semistrukturerte forskningsintervju med dem. I tillegg til feltnotater, har forfatteren tatt opp lyd av barnas samtaler og daglige aktiviteter i barnehagen. 

Referanser

Frödén, S. (2019). “Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice”. Ethnography and Education, 14(2):121–135. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt